Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Zápisy do mateřinek se blíží, vyplňování žádostí již odstartovalo

23.4.2020 | Radnice tento týden spustila elektronické vyplňování žádostí k zápisům do mateřských škol. Prostřednictvím aplikace dostupné na webu zapisyms.pardubice.eu je mohou rodiče či zákonní zástupci vyplňovat až do úterý 12. května, zápisy přitom odstartují o den dříve a potrvají do 15. května.

logo Pardubic

„Systém elektronického vyplňování žádostí pro zápis do mateřských škol funguje letos již čtvrtým rokem a opravdu se nám za tu dobu osvědčil. Jsme pro to dobře připraveni i na situaci v souvislosti s koronavirem. Pro rodiče je to navíc komfortnější, celý proces přijímacího řízení je naprosto transparentní a pro školky znamená méně administrativy,“ podotýká náměstek primátora pro školství Jakub Rychtecký s tím, že radnice má samozřejmě řešení i pro ty, kteří doma přístup k internetu nemají. V takovém případě je možné navštívit jedno z kontaktních míst, buď odbor školství pardubického magistrátu, či přímo danou mateřskou školu. V obou případech je však nutná předchozí telefonická domluva.

Způsob vyplňování žádostí zůstává stejný jako v předchozích letech. Po vyplnění čísla pojištěnce získá rodič či zákonný zástupce číselný identifikátor, jehož prostřednictvím pak bude moci sledovat průběh celého přijímacího řízení a který zajišťuje anonymitu dítěte. „Vyplněnou žádost pak stačí vytisknout, přičemž za normálních okolností je nutné ji nechat potvrdit také u dětského lékaře. V době platnosti mimořádných opatření daných šířením nového koronaviru však stačí na místo potvrzení dětského lékaře doložit čestné prohlášení zákonného zástupce a kopii očkovacího průkazu dítěte,“ doplňuje náměstek Rychtecký, podle jehož slov mohou rodiče či zákonní zástupci podat přihlášku spolu se všemi požadovanými dokumenty na více mateřských škol.

Ideální možností, jak vyplněnou žádost v době nouzového stavu podat, je bez osobního kontaktu, tedy prostřednictvím datové schránky soukromé osoby, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem či poštou (nejlépe doporučeně). Osobní podání je přitom možné pouze v případě, že to umožňuje sama mateřská škola. K podepsané žádosti je nutné doložit kopii rodného listu dítěte, kopii očkovacího průkazu (z kopie musí být zřejmé jméno dítěte a povinná očkování), doklad o trvalém pobytu dítěte, případně doklad o bydlišti, například kopii nájemní smlouvy nebo záznam o vlastnickém právu k objektu, který lze získat na webu https://nahlizenidokn.cuzk.cz/. Pokud bude rodič či zákonný zástupce podávat žádost osobně, musí předložit také svůj občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny dítěte.

Letošní zápisy do mateřských škol zřizovaných městem odstartují 11. května, přičemž žádosti bude možné podávat až do 15. května, každý den v době od 8:00 do 12:30 a od 13:00 do 16:00 hodin. Podrobné informace o zápisech jsou k dispozici na webech jednotlivých mateřských škol, kde zájemci také zjistí, zda je ve škole možné podat žádost osobně či si pro osobní podání zarezervovat konkrétní čas. S otevřením provozu mateřských škol město v souvislosti s pandemií COVID-19 nespěchá, neboť čeká na jasnou metodiku příslušných ministerstev a mapuje situaci ohledně potřeb a zajištění provozu mateřských škol.


Kontaktní místa (po předchozí domluvě):

- Magistrát města Pardubic, odbor školství, kultury a sportu, oddělení školství, Pernštýnské náměstí; tel. č. 466 859 531 nebo e-mail: zapisydoms@mmp.cz

- v každé mateřské škole ve dnech stanovených ředitelkami jednotlivých škol – tyto informace jsou uvedeny na webu dané školy

 

 

Tiskový úsek