Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Začínají zápisy do prvních tříd i do přípravek

4.2.2014 | Ve středu 5. února začínají v Pardubicích dvoudenní zápisy dětí do prvních ročníků základních škol. Ve Speciální mateřské škole, základní škole a praktické škole Do Nového budou otevřeny opět 2 přípravné třídy pro předškoláky a nově 1 samostatná třída pro žáky s autismem.

zápisy 2013-5

Podobně jako v předchozích letech i letos školy očekávají nárůst počtu dětí, které zahájí povinnou školní docházku. Do škol nastupují takzvané silné ročníky, v loňském září například nastoupilo do prvních tříd 1023 dětí, což je o 99 více, než v roce předešlém. Letos z mateřských škol „vyjde“1149 předškoláků. U části z nich zřejmě rodiče požádají o odklad povinné školní docházky, do prvních tříd ale zase nastoupí děti, kterým byla docházka odložena loni. „Navíc se dá předpokládat, že k zápisu přijdou i některé děti z okolních obcí a počítat musíme i s dětmi, které se do Pardubic v následujícím půlroce přistěhují,“ řekl náměstek primátorky Jindřich Tauber. 

Základní školy zřizované městem mají pro přijetí malých školáků dostatečnou kapacitu. Z celkových 9656 míst je v současné době obsazeno necelých 80 procent. „Vyhláška o školských obvodech zaručuje všem dětem, že nastoupí do školy ve spádové  oblasti svého bydliště. Faktem je, že například ZŠ Studánka čelí dlouhodobě vysokému zájmu rodičů o zápis dětí a musela dříve některé i odmítat. V okolí jsou však další školy, kde místa jsou,“ řekla vedoucí odboru školství, kultury a sportu Ivana Liedermanová. Letos lze očekávat také velký nápor prvňáčků v základní škole ve Svítkově, kde „dorůstá“ generace dětí z nové zástavby. 

V Pardubicích je v současné době 17 základních škol zřizovaných městem, dvě základní školy soukromé, jedna církevní a jedna speciální, jejímž zřizovatelem je Pardubický kraj. Právě ta pro školní rok 2014/2015 připravila novinku. Od září tak bude ve Speciální mateřské škole, základní škole a praktické škole, sídlící v ulici Do Nového otevřena nově jedna třída pro prvňáčky s autismem a stejně jako v loňském roce i dvě přípravné třídy. 

Předškolní děti s poruchou autistického spektra se u nás zatím vzdělávají ve speciální třídě Dětského rehabilitačního centra Lentilka a v Základní škole Svítání, ale potřeby tohoto speciálního vzdělávání již nestačily, a tak novou aktivitu všichni uvítají. Přípravné třídy základní školy jsou určené pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Během školního roku by děti z přípravné třídy měly ve vývoji dohnat své vrstevníky, a poté by měly nastoupit do běžné základní školy, vysvětlila Ivana Liedermanová.

 

Nataša Hradní

Tikový úsek