Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Vyjádření předsedy dozorčí rady k situaci kolem Dostihového spolku

31.1.2012 | Vzhledem k četnosti tiskových zpráv v uplynulém měsíci, které ve své většině a ve svém obsahu negativně popisují situaci kolem společnosti Dostihový spolek, jsem se rozhodl jako předseda dozorčí rady o krátkou rekapitulaci celé situace.

velka-pardubicka-prekazka-drop.jpg

Po komunálních volbách na podzim 2010 došlo v lednu 2011 ke změnám v kompletním obsazení představenstva společnosti Dostihový spolek,  a.s  a  obsazení dozorčí rady.  Pro nové statutární orgány vyvstala velmi složitá situace - identifikovat a řešit problémy, nejasnosti a nesprávnosti naznačené auditorskou firmou ve finanční analýze hospodaření společnosti z roku 2010, která rozpoutala kolem Dostihového spolku nepříznivou mediální kampaň a nastínit vizi dalšího řízení a fungování společnosti  za nového personálního obsazení. 

Co se týče identifikace výchozí finanční a účetní situace pro rok 2011, nové představenstvo a dozorčí rada zadaly audit účetní závěrky za rok 2010, který v polovině roku 2011 konstatoval závažná pochybení v minulých letech. Po společném úsilí nového představenstva a dozorčí rady byla zahájena rekonstrukce a oprava nedostatků v účetnictví z minulých let, zároveň byla zahájena mimořádná inventura majetku Dostihového spolku  a města Pardubice v areálu závodiště. I přes nesmírně obtížnou situaci v personálním obsazení účetního úseku se postupně začaly dohledávat a odstraňovat chyby v účtování v uplynulých letech a při souběžné spolupráci auditorské firmy se účetnictví roku 2011 připravuje na další audit účetní závěrky,  který by již měl zjištěné nedostatky z velké části odstranit.

 Zjištěné chyby vyplývající z evidence hospodaření Dostihového spolku  v minulých letech samozřejmě zatěžují hospodářský výsledek i roku 2011 a prakticky zablokovaly připravované a odsouhlasené finanční transfery města Pardubice do provozu Dostihového spolku až do doby odstranění závad a nejasností z auditu účetnictví za rok 2010. Paralelně probíhá vyšetřování policií ČR, která na základě podnětu podaného společností prověřuje nedostatky zjištěné v účetních obdobích do konce roku 2010 .  

Vzhledem k popsané situaci byla startovací manažerská pozice nového vedení Dostihového spolku nesmírně obtížná a mediálně zneužitelná.  Proto mě nepřipadá vhodná ani diplomatická  kritika zaznívající od některých bývalých členů představenstva společnosti, kteří v médiích viní své nástupce z neschopnosti a nekompetentnosti.

Co se týče vize a perspektivy Dostihového spolku je samozřejmě v dnešním období finanční krize v Evropě jakékoliv provozování sportu a jeho financování ztížené. Reklamní partneři a sponzoři velice pečlivě váží každou korunu vynaloženou na tyto aktivity.  Vedení Dostihového spolku připravilo pro rok 2012 marketingový plán reklamy a plán finančního provozu, který by měl zajistit dostihovou sezónu roku 2012.             Na jarní valné hromadě bude představenstvo akcionářům předkládat stabilizační opatření, která by měla připravit celkové zlepšení hospodaření společnosti do konce roku 2012 a vytvořit prostor pro očištění finančního hospodaření od zjištěných chyb z minulých období. 

Jako předseda dozorčí rady pozitivně vnímám i vyjádření zástupce rady Jockey Clubu, společnosti která oficiálně zastupuje dostihový sport, který na společném jednání představenstva a dozorčí rady z pohledu profesionálního zajištění dostihového sportu kladně zhodnotil uplynulou dostihovou sezónu 2011 pořádanou novým vedením Dostihového spolku.

        

Ing. Petr Beneš – předseda DR, zastupitel SPP