Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

V městských lesích je v plném proudu likvidace polomů

20.3.2008 | V plném proudu je likvidace škod, které počátkem března způsobila v městských lesích vichřice Emma. Lesní společnost, která polomy likviduje, si na pomoc vzala těžkou techniku. Ta těžbu urychlí a navíc minimalizuje rizika hrozící těžařům při likvidaci polomů. Škodu, kterou Emma v městských lesích způsobila, správci odhadují na půl milionu korun. Záleží i na ceně, za níž se jim dřevo z polomů podaří prodat. Z městských lesů je třeba vytěžit zhruba 1500 metrů krychlových dřevní hmoty, což představuje zhruba tři čtvrtiny roční plánované těžby.

Správci městských lesů začali o způsobu likvidace polomů i o prodeji dřevní hmoty jednat bezprostředně po zmapování rozsahu škod. „Nemohli jsme otálet. Při likvidaci podobných živelných pohrom vzniká na trhu přetlak dřevní hmoty a odběratelské firmy snižují ceny. Už dnes jsou výkupní ceny podstatně nižší, než v době, kdy jsme je nasmlouvali my,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí pardubického magistrátu Miroslav Míča.
 
Nejvíce byly vichrem poškozeny porosty v okolí Opočinku, kde Emma lámala stromy plošně. V současné době je již z této lokality vytěženo zhruba 900 kubíků dřevní hmoty. „Společnost zajišťující pro nás likvidaci polomů na Opočinku využila harwestor, což je speciální stroj používaný pro těžařské práce na větších plochách. Zároveň však umí zpracovat i padlé a polámané stromy,“ řekl Miroslav Míča. Harwestor je schopen polomy zlikvidovat mnohem rychleji, než dřevaři vybavení běžnou technikou, tedy motorovými pilami a traktory. „Navíc odpadá riziko, kterým je pro těžaře práce v polámaných a popadaných porostech,“ dodal.
 
V ostatních městských lesích přijde při likvidaci polomů ke slovu již jen dřevařská klasika. Vichřicí pokácené stromy jsou totiž popadané v lesních porostech, z nichž je musí lesní dělníci vyprostit víceméně ručně. Po firmě, která polomy pro město likviduje, přijdou do lesů ještě zájemci o palivové dříví. „V rámci dočištění po těžbě si mohou z lesa odvézt větve, o něž nemají zpracovatelé zájem. Samozřejmě od nás musí mít povolení,“ upozornil vedoucí odboru životního prostředí.
 
Nataša Hradní
oddělení vnějších vztahů