Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Ukrajina nabízí jak kraji, tak městu vhodnou pracovní sílu

15.11.2016 | Agentura CzechInvest ve spolupráci s Magistrátem města Pardubic uspořádala seminář s názvem „Zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny“. Cílem semináře bylo informovat o podpoře státu při zaměstnávání cizinců z Ukrajiny prostřednictvím Programu a Režimu Ukrajina a diskutovat nad různými aspekty této problematiky. Velký důraz byl kladen na praktické zkušenosti a informace.

CzechInvest2

„Pardubice patří k regionům s velmi nízkou mírou nezaměstnanosti a pro některé místní firmy je problém sehnat potřebné pracovníky. Abychom předešli odchodu firem z města, chceme jim být nápomocni při zajištění pracovní síly. Občané z Ukrajiny jsou jednou z možností, jsou totiž pracovití  a především motivovaní,“ podotkl primátor Pardubic Martin Charvát.

Akce se zúčastnili zástupci téměř dvaceti velkých i středních zaměstnavatelů Pardubického kraje, kteří si k této problematice poslechli vystoupení zástupců oddělení následné péče o investory AfterCare agentury CzechInvest. V následné diskusi vystoupili také zástupci cizinecké policie, Úřadu práce v Pardubicích a firmy, která již pracovníky z Ukrajiny v rámci tohoto režimu zaměstnává  - společnosti Synthesia, a.s.   

Účastníci se shodli na tom, že programy jsou záslužné a snaží se vyřešit nedostatek, jímž je nefunkčnost systému VISAPOINT na zastupitelském úřadě ve Lvově a v Kyjevě. Tam si mohou ukrajinští zájemci vyřídit pracovní povolení pro práci v České republice.

Ukrajina stále nabízí vhodnou, kvalifikovanou a motivovanou pracovní sílu, kterou české podniky nezbytně potřebují. Jakýkoliv způsob, který zjednoduší nebo urychlí zaměstnávání těchto osob, je vítaný. Rovněž byla diskutována úloha pracovních agentur a další způsoby, jak na Ukrajině nalézt vhodné uchazeče o zaměstnání. Největším problémem však trvale zůstávají dlouhé lhůty vyřizování žádostí.

 

Tiskový úsek