Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Startuje pořizování nového územního plánu Pardubic

8.6.2011 | Pardubice budou mít v roce 2015 nový územní plán, jeho příprava však začíná už letos. Dokument, který stanoví základní koncepci rozvoje města a jasně vymezuje možnosti využití jednotlivých lokalit, je nutné vytvořit na základě stavebního zákona.

Ten obcím ukládá do zmiňovaného roku 2015 buď překlopit do nové podoby územní plán stávající, nebo vytvořit zcela nový. „My jsme se rozhodli jít druhou cestou. Naším cílem je vytvořit liberální a neomezující plán, který bude pochopitelný a použitelný pro každého. I proto bude během čtyřletého procesu vzniku územního plánu kladen maximální důraz na komunikaci a informovanost občanů města, stavebníků, podnikatelů a dalších zájmových skupin,“ okomentoval pořizování nového územního plánu náměstek primátorky Martin Bílek.

 

V současném územním plánu jsou pozemky v městském katastru rozděleny do velkého množství kategorií, v jejichž rámci je velmi striktně dáno, co může být v daném místě postaveno či vybudováno. Nový územní plán by měl počet těchto kategorií významně snížit. „To bude v praxi znamenat, že se výrazně zvětší rozsah projektů, které bude možné v každé jednotlivé kategorii realizovat. Majitelé půdy a investoři tak budou mít podstatně volnější ruku při nakládání s danými pozemky. A územní plán díky tomu bude mít daleko trvalejší charakter. Už nebude nutné kvůli každé maličkosti provádět jeho změnu,“ doplnila hlavní architektka města Petra Nacu. „Že bude územní plán liberálnější ale neznamená, že budoucí rozvoj města ponecháme v cizích rukou. V záležitostech, které spadají do kategorie veřejného zájmu, budeme naopak přísnější, než tomu bylo dosud,“ dodala Nacu.

 

Pořizování nového územního plánu bude vycházet z analýzy současného stavu, kterou už má město zpracovanou. Analýza například ukázala, že lokality vyčleněné pro bydlení mají potenciál pojmout více než 20 000 lidí, pro občanskou vybavenost a pro komerční sféru je stále k dispozici 414 ha. „Územní plán by tedy neměl vytvářet nové průmyslové zóny nebo nová sídliště, důraz bude kladen na využití stávajícího potenciálu. Nový dokument už by měl naopak zahrnovat třeba koncepci dopravy ve městě včetně obchvatů a železničních tratí, chceme posílit význam historického jádra města a soustředit se i na volnočasové aktivity a rekreační zóny,“ uzavřel Bílek.

 

Proces pořizování nového územního plánu začíná už letos, kdy bude vybrán jeho zpracovatel a budou zahájeny práce na konceptu. Ten bude dokončen v roce následujícím. V roce 2013 se s konceptem seznámí odborníci i široká veřejnost a po zapracování jejich připomínek přikročí zpracovatel k zahájení prací na návrhu územního plánu. I ten projde posléze veřejným projednáváním. To vše proběhne v roce 2014 a město by tak mělo mít celý rok na splnění zákonné lhůty a vydání nového územního plánu do 31. prosince 2015.

 

První prezentace pro odbornou i laickou veřejnost se koná už 15. června 2011 v 16 hodin v Hudebním sále pardubické radnice. Přijďte se seznámit se základními informacemi o procesu pořizování nového územního plánu!

 

 

Ondřej Tušl
tiskový mluvčí