Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Správní soud demolici vily v parku neodložil

6.3.2012 | Nejvyšší správní soud dosud nerozhodl o kasační stížnosti, jíž se Miloš Holeček domáhá zrušení nařízení o zbourání své vily, postavené bez stavebního povolení na pozemku, který není podle územního plánu určen pro výstavbu. Prvního ledna však vydal usnesení, kterým kasační stížnosti nepřiznal odkladný účinek. Stavební úřad magistrátu je tak povinen přistoupit k exekuci.

800px-judgestools.jpg

O odstranění stavby rozhodl stavební úřad městského obvodu I. Miloš Holeček se tomuto rozhodnutí bránil správní žalobou u krajského soudu, nicméně neuspěl. Rozhodnutí stavebního úřadu je v platnosti od května loňského roku a manželé Holečkovi podle něj měli stavbu odstranit zhruba do poloviny ledna letošního roku. Tuto povinnost ve stanovené lhůtě nesplnili. Stavbu je proto povinen odstranit příslušný exekuční úřad, v tomto případě Stavební úřad Magistrátu města Pardubic, který případ převzal po zrušení stavebních úřadů na městských obvodech.

„Manželé Holečkovi budou vyzváni k odstranění stavby v náhradním termínu. Pokud tak neučiní, bude příslušné kroky k jejímu odstranění činit, v souladu se zákonem, náš stavební úřad,“ řekl vedoucí stavebního úřadu Jiří Vopršal. Lhůta během níž má být stavba odstraněna bude zhruba půlroční. Pokud během ní stavebník nařízení nesplní, musí exekuci provést město. Vlastnímu bourání bude předcházet zpracování projektu, bouracích prací, včetně rozpočtu. Náklady na tuto exekuci uhradí majitelé vily.

Miloš Holeček začal vilu s bazénem stavět v roce 2008 bez stavebního povolení na pozemku, který není veden jako stavební parcela a jehož větší část je v územním plánu vedena jako rekreační zeleň. Již v průběhu stavby zaplatil za porušení zákona pokutu, ta však stavbu v žádném případě nelegalizuje.  Spor o vilu není první, který Miloš Holeček s úředníky má. Na pozemcích za pasáží vybudoval bez povolení parkoviště a přes zákaz památkářů přestavěl secesní dům v Jindřišské ulici.

Nataša Hradní

tiskový úsek