Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Sportovci i veřejnost plánují DUKLU SPORTOVNÍ

18.9.2014 | Veřejnost i sportovci vyjádřili včera své představy o budoucí podobě sportovního areálu na Dukle. Při dvouhodinovém workshopu mohl každý se zúčastněných přiblížit, jak by tento rozlehlý areál v srdci Dukly měl vypadat.

Hvězda

„V současné době nesplňuje představy o provozování výkonnostního ani rekreačního sportu v 21. století, o možném využití pro volnočasové aktivity ani nemluvě. Řada sportovišť je ve špatném technickém stavu, navíc jsou zde obrovské nevyužité plochy. Než ale s areálem začneme něco dělat, musíme si všichni ujasnit, jak by měl vypadat,“ říká náměstek primátorky František Brendl. 

Účastníci setkání se vyjadřovali k řadě otázek, například zda se má rozšířit současná nabídka sportovišť, která sportoviště by v areálu mohla nově být, jak by se měly rozšířit a zkvalitnit podmínky současných uživatelů areálu, jaká by měla být divácká kapacita jednotlivých sportovišť, zda by se měl areál víc otevřít veřejnosti a nabízet podmínky pro volnočasové aktivity, jestli by měl i nadále sloužit především výkonnostnímu sportu nebo naopak víc rekreačním sportovcům a volnočasovým aktivitám a jaké další služby by zde mohly být či jak by zde mělo být řešené parkování. 

Město v předstihu oslovilo všechny sportovní kluby a organizace ve městě. Vyjádřit se mohly k tomu, jaká sportovní infrastruktura jim v Pardubicích chybí, a která by popřípadě mohla být v areálu umístěna. Další podněty sbíralo město na středečním setkání. „Mezi naše cíle, které také schválili radní města, patří otevření areálu širší skupině sportovců, mládeži a veřejnosti, rozšíření nabídky sportovišť, modernizace a rozvoj těch stávajících, a to tak, aby zde mohly být pořádány národní a mezinárodní závody. Své slovo má také veřejnost, ať už laická nebo odborná. Proto jsme uspořádali dotazníkové šetření i první z několika workshopů,“ vysvětluje vedoucí odboru rozvoje a strategie města Zdeněk Semorád. 

Pardubice hledají inspiraci i v jiných městech, například ve Svitavách. V areálu na Dukle, který má rozlohu 85 tisíc metru čtverečních, jsou v současné době pouze čtyři funkční sportoviště – atletická dráha, basketbalová hala, nafukovací házenkářská hala, vrhačská louka a působí zde tři sporty – basketbal, atletika, házená. Chybí zde parkování pro uživatele a nenabízí podmínky pro volnočasové aktivity. Oproti tomu v o deset tisíc metrů menším areálu ve Svitavách je sedm plně funkčních sportovišť, k tomu dvě dětská hřiště, in-line stezka, přírodní posilovna, rekondiční prvky pro seniory, travnaté a asfaltové plochy pro libovolné volnočasové aktivity, umělý pahorek pro kondiční průpravu a v zimě vhodný třeba pro sáňkování. Jsou zde také dvě restaurace, občerstvení, regenerace s posilovnou a rozlehlé parkoviště. „Právě ve Svitavách dokázali prostor využít a slouží už několik let k plné spokojenosti veřejnosti i výkonnostních sportovců. Další příklad můžeme najít v Liberci, kde areál na přibližně dvojnásobné rozloze než je náš, nabízí 35 sportovišť a kromě veřejnosti v něm působí 26 sportovních klubů,“ vysvětluje Miroslav Janovský z odboru rozvoje a strategie města, který vede projektový tým sestavený jak ze zástupců odborné veřejnosti, tak z úředníků magistrátu. 

Město v současné době také podrobně prověřuje stav vybraných objektů v areálu na Dukle. Velká pozornost směřuje především k atletické tribuně a jejímu zázemí. „Zatímco na jedné straně sbíráme podněty od sportovců, na druhé musíme znát přesný technický stav všech hlavních objektů. Budou se proto například provádět sondy pro zjištění kvality betonu. Výsledky by nám během několika týdnů měly říct, zda nebude ekonomičtější uvažovat místo nákladných rekonstrukcí o výstavbě nových objektů. Také bychom měli znát odpovědi na otázky, jaké budou nezbytně nutné investice do oprav, ještě předtím, než bude možné přikročit k realizaci samotného projektu, tak aby bylo možné areál stále využívat,“ doplňuje František Brendl.

 

Tiskový úsek