Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Společné evropské projekty dostávají jasné obrysy

22.7.2014 | Společné čerpání evropských dotací, na které se připravují města Pardubice a Hradec Králové, dostává konkrétní obrysy. Města v současné době připravují společné projekty, na něž chtějí čerpat prostředky z EU prostřednictvím tzv. Integrované územní investice (ITI). O těch budou jednat tento týden.

budova radnice

„Zatím jsme se s hradeckými shodli na dvou projektech týkajících se dopravy a jednom, který bude mít vliv na vzdělávání a zaměstnanost v obou městech. To jsou oblasti čerpání, na nichž se beze zbytku shodneme. Ve středu máme společné jednání, kde chceme uzavřít otázku všech společných témat, v nichž chceme připravovat projekty čerpající evropské prostředky prostřednictvím ITI. To samozřejmě nebude bránit žádnému z měst vedle toho vytvářet projekty z témat jiných, které mohou být podpořeny z jiných dotačních programů, než je ITI,“ řekla primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková. 

Pardubice a Hradec Králové v současné době připravují integrovaný projekt zaměřený na rozvoj ekologicky čisté hromadné dopravy, spočívající jednak v obnově vozového parku městské hromadné dopravy – trolejbusům či elektrobusů, dále v rozšiřování trolejbusových linek a také v možné přípravě infrastruktury měst pro využívání hybridních automobilů a vozidel na elektrický pohon. Dalším „dopravním“ projektem, s jehož realizací by městům mohla pomoci EU, je vybudování inteligentního dopravního systému, který by měl napomoci zlepšení průjezdnosti oběma městy. Motoristy by například na okraji  měst měly informovat proměnné informační tabule o dopravních problémech „u sousedů“ a umožnit jim tak včas změnu trasy. „Samozřejmě nic se nemění na tom, že neutěšenou dopravní situaci Pardubic lze vyřešit pouze obchvaty. Nemáme ale mnoho možností ovlivnit, kdy stát s jejich výstavbou začne, proto hledáme alternativní cesty, jak ulevit životnímu prostředí a ušetřit motoristy dlouhého čekání. Zároveň tak chceme podpořit hromadnou dopravu, která by měla být při řízení provozu preferována tak, aby byla atraktivní alternativou individuální automobilové dopravě, “ vysvětlila primátorka. 

V oblast vzdělávání a vědy se města připravují na podporu technických a přírodovědných oborů a tyto oblasti chtějí postupně rozvíjet v rámci předškolního vzdělávání, přes základní a střední školy, až ke spolupráci s pardubickou univerzitou a královéhradeckými vysokými školami. Ty chtějí evropské dotace využít nejen k vlastnímu rozvoji směrovanému například do rozvoje medicínských bioaplikací, ale také k většímu uplatnění svých absolventů v praxi a většímu propojení s podnikatelskou sférou. 

Prostřednictvím ITI budou čerpat evropské dotace takzvané metropolitní oblasti, které mají pro ČR klíčový význam z hlediska ekonomického růstu a mezinárodní konkurenceschopnosti. Kromě Hradecko-pardubické a Ústecko-chomutovské aglomerace jsou jimi Praha, Brno, Ostrava, Plzeň a Olomouc. Zatím není jasné, jaký objem z prostředků EU na rozvoj metropolitních oblastí v letech 2014 až 2020 připadne. Jen Pardubice a Hradec Králové by si na základě vytipovaných projektů troufly vyčerpat 12 miliard korun, realita však bude zřejmě podstatně skromnější. Podle návrhu Dohody o partnerství, kterou schválila tento týden Vláda ČR, by měly metropolitní oblasti mít k dispozici cca 65 mld. Kč. Z toho se předpokládá, že Hradecko-pardubická aglomerace může získat přibližně desetinu této částky.

 

Nataša Hradní

tiskový úsek