Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Speciální tým pomáhá pardubickým školám s projektovými záměry, které by mohla zaplatit EU

21.12.2015 | Pardubice začaly sbírat od svých základních škol projektové záměry, které by v příštím roce mohly zahrnout do zásobníku projektů k realizaci z ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Cílem je modernizovat nebo dobudovat učebny tak, aby se srovnal standard pro výuku odborných předmětů na pardubických školách. ITI Hradecko-pardubická aglomerace vyčlenila na školství více než půl miliardy korun.

Školy_projekty ITI

„V rámci Programu realizace projektů ve vzdělávání na pardubických základních školách jsme sestavili speciální tým odborníků. S ním objíždíme jednotlivé školy a pomáháme jejich ředitelům s tzv. projektovými listy, do nichž své projektové záměry zaznamenávají,“ uvedl náměstek primátora zodpovědný za oblast školství Jakub Rychtecký, který zároveň přípravu této studie zastřešuje. „Naši experti například posuzují, zda škola vypracovala své projektové záměry správně, zda přesně specifikovala a zkalkulovala své požadavky nebo zda v jejich rámci na nic podstatného nezapomněla. Potřebujeme vytvořit moderní a funkční třídy pro výuku matematiky, přírodovědných předmětů či dílen jak pro stávající školáky, tak zohlednit určitou nadčasovost vzhledem k neustálému vývoji nejen výpočetní techniky,“ vysvětlil náměstek Jakub Rychtecký, který byl naposledy projednat připravenost pracovních listů v ZŠ Ohrazenice. 

Každá ze škol může připravit projektových listů několik, a to podle počtu učeben, o které má zájem. Jejich soupisku čítající na stovku projektových záměrů by měla mít radnice během měsíce ledna. „Jakmile nám školy projektové listy odevzdají na radnici, sečteme předpokládané náklady a seřadíme záměry dle priorit. Poté bude studie představena k posouzení vedení města,“ nastínil další postup náměstek primátora zodpovědný za dotační politiku Jan Řehounek. „V rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace je nyní alokováno na školské projekty přes 626 milionů korun. Tím, že se připravujeme s předstihem, budeme moci začít realizovat naše projekty prakticky hned, jakmile to bude možné,“ doplnil náměstek Jan Řehounek.  

V Pardubicích má možnost chystat projektové záměry v „Programu realizace projektů ve vzdělávání na pardubických základních školách“ 16 základních škol.   

 

Pavla Kosíková
tiskový úsek