Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Rozvoj kultury podpoří rozvoj Pardubic

19.9.2014 | Chtějí-li se Pardubice zařadit do rodiny moderních evropských měst, nesmějí zapomínat ani na kulturu. Právě kultura a kulturní dědictví, ať již hmotné nebo nehmotné, výrazně ovlivňují postoje a jednání jednotlivců. Spolu s jejich kreativitou otvírají cestu k všestrannému rozvoji města. Proto vznikla Strategie pro kulturu a kreativitu Pardubic, kterou bude v příštím týdnu projednávat zastupitelstvo.

zrcadlo18.jpg

„Naším cílem je budovat Pardubice jako moderní, otevřené, komunikující evropské město s kvalitní pro­fesionální i amatérskou kulturní scénou, město pečující o svůj vzhled i kulturní dědictví, o rozvoj vzdělanosti svých obyvatel. A naplnění strategie pro kulturu a kreativitu nám v tom může výrazně pomoci. Vždyť kultura nás ovlivňuje od dětství,“ řekla primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková. 

Strategie pro kulturu a kreativitu stanovuje cíle, kterých chce město v této oblasti v horizontu několika let dosáhnout. K jejich naplnění budou sloužit dvouleté akční plány, vymezující  již konkrétní kroky pro dané oblasti. Strategie je logicky provázána se Strategickým plánem města, s nímž vytváří synergie i v oblastech rozvoje turistického ruchu, vzdělávání, rozvoje veřejného prostoru a volného času. Reaguje také na potřeby plynoucí z Komunitního plánu sociálních služeb města Pardubic. 

„Jedná se o klíčový dokument města, který vznikl v úzké spolupráci Magistrátu města Pardubic, kulturních zařízení, umělecké veřejnosti, občanské společnosti, vzdělávacích institucí a podnikatelských subjektů. Strategie přispěje k lepšímu využití kulturních zdrojů města, ke zvýšení kvality života oby­vatel, posílení ekonomického rozvoje a upevnění sociální soudržnosti,“ řekla vedoucí oddělení kultury magistrátu Lucie Břízová.  

Proces mapování pardubické kultury a tvorby strategie kultury je projektem v ČR zatím spíše ojedinělým. Pro Pardubice bylo inspirací město Plzeň, které se cestou zpracování strategie rozvoje kultury vydalo v době, kdy se ucházelo o titul evropského hlavního města kultury. V době, kdy Česká republika hostí projekt Evropské hlavní město kultury – Plzeň 2015, jsou Pardubice druhým městem v ČR, které připravilo ucelenou strategii pro oblast kultury.

 

 

                                                                                                                                       Nataša Hradní

                                                                                                                                       tiskový úsek