Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Revitalizace Dostihového závodiště

19.11.2008 | Revitalizace zeleně v areálu Dostihového závodiště Pardubice (I. etapa I. části) CZ.1.02/6.5.00/08.01650

Operační program životního prostředí


Dne 21.10.2008 Statutární město Pardubice zahájilo fyzickou realizaci projektu „Revitalizace zeleně v areálu Dostihového závodiště Pardubice (I. etapa I. části)“, jehož cílem obnova a rozvoj funkčních ploch zeleně s výrazným vlivem na zlepšení kvality života v urbanizovaném území.

 

V současné době je zeleň celého závodiště ze značné části již věkově ve velmi pokročilém stádiu vývoje a vyžaduje systémovou obnovu formou revitalizace, proto budou provedena pěstební opatření po dílčích etapách:

1.1   Clonová výsadba podél silnice na severní straně – nová výsadba a pěstební opatření v současných porostech.

1.2   Clonový pás dřevin podél západní hranice závodiště – kotlíková těžba lesa, odstranění suchých a dožívajících stromů, vyčištění plochy a výsadba nových stromů a keřů.

1.3   Clonový porost v severovýchodní části areálu – odstranění ruderálního porostu v prolukách mezi stávajícími porosty a umístění nové výsadby. 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – ERDF a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady na revitalizace zeleně v areálu Dostihového závodiště byly smlouvou o dílo vyčísleny na 1 500 471,- Kč, přičemž město má možnost získat 85% způsobilých výdajů z ERDF (max. však 1 166 676,- Kč) a 5% způsobilých výdajů z SFŽP (max. však 68 628,- Kč).