Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úprava regulace parkovného pomůže dopravě i rezidentům

7.2.2019 | Pardubice by od dubna měly přistoupit k úpravě regulace parkovného na území města. Navýšení cen má jednak pomoci dopravě v centru, jednak výrazně zlepšit parkovací možnosti rezidentů. Úpravy se přitom nedotknou plateb za parkovací karty pro rezidenty, jejichž cena zůstane i nadále 1200 korun za rok. O tom, zda ke změnám dojde, budou radní města rozhodovat na svém březnovém jednání.

Radnice ilustrační foto

Pardubice si přitom od roku 1994, kdy zde byly zavedeny zóny placeného stání, drží hodinovou sazbu stále stejnou. Naopak v případě MHD se ceny měnily již několikrát. „Cena základního jízdného se od roku 1994 navýšila ze 4 na 16 korun, což odráží také inflaci. Ceny parkovného od spuštění systému placeného stání však ve městě stagnují a nedosahují výše, aby se vyrovnaly cenám jízdenek. Úpravu cen parkovného navíc považujeme za nástroj regulace pardubické dopravy a způsob, jak přesvědčit veřejnost, aby si k cestování po městě zvolila jiný typ dopravy. Zároveň bychom rádi prostřednictvím úprav parkovného zvýšili komfort rezidentů, kteří mají často zaplacené parkovací karty, ale nemají své automobily kde zaparkovat,“ popisuje důvody úpravy regulace náměstek primátora zodpovědný za dopravu Petr Kvaš s tím, že cena parkovacích karet pro rezidenty zůstane stejná, tedy 1200 korun za rok.

V současné době je město rozděleno do 3 parkovacích zón s jednotlivými sazbami ve výši 10, 20, 30 a 40 korun za hodinu. Od dubna by se počet zón nezměnil, zavedeny však budou 3 základní sazby parkovného za hodinu ve výši 40, 60 a 80 korun. Na záchytných parkovištích, kde vyšlo celodenní parkování na 20 korun, by řidiči od března zaplatili o 60 korun více a změny nastanou i v případě parkovišť za benzinovou stanicí u autobusového nádraží či na Pernerově náměstí. „U bývalého bytového domu na Pernerově náměstí již nebude možné parkovat na rezidentní kartu, a to i v souvislosti s tím, že původní bytový dům byl rekolaudován na administrativní budovu s dvěma bytovými jednotkami. Druhou změnou je pak zavedení parkovného na parkovišti za čerpací stanicí MOL na Palackého třídě, kde bude poplatek činit 20 korun za půl hodiny, 40 korun za hodinu a 80 korun za den,“ dodává náměstek Kvaš. Výši všech sazeb přitom budou kopírovat platby prostřednictvím SMS, kdy bude cena stejná jako při platbě v hotovosti. Provozní náklady na odeslání SMS totiž půjdou na vrub města.

V lokalitě 1, která zahrnuje Pernštýnské a Pernerovo náměstí a náměstí republiky, budou nově platit sazby 40 korun za půl hodiny a 80 korun za hodinu. Do této zóny spadají také ulice Labská, U Stadionu, Palackého a Tyršovo nábřeží, kde půlhodina vyjde na 20 korun, hodina na 40 korun a celodenní parkování na 80 korun. Ve druhé lokalitě dosáhne parkovací sazba výše 30 korun za půl hodiny a 60 korun za hodinu, ve třetí lokalitě pak 20 korun za půl hodiny a 40 korun za hodinu.

 

 

Plánované lokality:

 

Lokalita I:

LI/1

Pernštýnské nám. - místa vyhrazená pro parkování

Pernerovo nám. (před č.p.2560 – 2561) - místa vyhrazená pro parkování

Provozní doba: PO – NE, 07- 20 hod.

Ceny: 30min./40 Kč, hodina/80 Kč

 

LI/2       

nám. Republiky -parkoviště u Grandu           

Provozní doba: PO – NE, 07- 22 hod.

Ceny: 30min./40 Kč; hodina/80 Kč

 

LI/3      

ul. Labská – od ul. Ke Stadionu po ul. Hradecká

Tyršovo nábřeží – od ul. Jahnova po lávku přes Chrudimku

ul. U Stadionu – od Sukova tř. po ul. Labská

Palackého tř. - parkoviště za čerpací stanicí MOL

Provozní doba:PO – PÁ, 07 – 19 hod.; SO, 07 – 12 hod.

Ceny: 30 min./20 Kč; hodina/40 Kč; 24 hod/80 Kč

 

LOKALITA  II.

ul. U Divadla    

ul. Hronovická

ul. Smilova -od ul. 17. listopadu po ul. Jindřišská

ul. Br. Veverkových

ul. Jindřišská -od ul. Za Pasáží po tř. Míru

ul. Za Pasáží 

ul. Sladkovského, mimo vnitroblok mezi č.p. 1566 a 2579

Bělobranské nám.

ul. Na Třísle – včetně parkoviště před soudem a vedle soudu

Vrchlického nábřeží - parkoviště za soudem

ul. Na Hrádku - včetněparkoviště vedle Domu hudby

Sukova tř. 

ul. Labská - od Bělobranského nám. po č.p 152, mimo soukromá parkoviště

ul. Pernerova

ul. Na Hrádku - od Kopečku č.p. 2579 po tř. Míru

spojovací komunikace ul. Sladkovského a ul. Na Hrádku

parkoviště u kostela sv. Bartoloměje

parkoviště v ul. Kostelní

parkoviště Wernerovo nábř.

parkoviště nám. Republiky, před KB

Provozní doba: PO – PÁ, 06 – 22 hod.; SO, 07 – 12 hod.

Ceny: 30 min./30 Kč, hodina/60 Kč

 

LOKALITA  III.

ul. Jindřišská -od ul. Arnošta z Pardubic po ul. Jiřího z Poděbrad

ul. Arnošta z Pardubic - veškeré parkovací plochy  od ul. Karla IV. po ul. Sladkovského

ul. U Husova sboru 

Tyršovo nábřeží jižní stranau Sokolovny                                    

parkoviště v ul. Jiráskova od č.p. 1270 po č.p. 1295 (vlevo) a parkoviště před Ideonem

ul. Jiráskova - včetně vnitroblokové komunikace mezi č.p. 1295,1296,1286 a 2640

ul. Štrossova -od křižovatky ulic Sakařova-Bubeníkova po ul. Husova

Čechovo nábřeží -  parkoviště u č.p. 1791 (u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj)

ul. U Kostelíčka - včetně parkoviště u č.p. 1338 (před restaurací U Vatikána)

ul. Mezi Mosty - parkoviště naproti Automatickým mlýnům

ul. Na Vrtálně - parkoviště

veřejně přístupné parkovací plochy mezi ul. Hronovická, Arnošta z Pardubic, Sladkovského, ul. Karla IV.,  mimo parkoviště v ul. Žitná u č.p. 2597 – 2601 a 2603 – 2608 , mimo   vnitroblok mezi č.p. 2629 a 2749

ul. Štolbova

ul. Polská - včetně obslužné komunikace  č.p. 526 - 528

ul. Bulharská - včetně obslužných ulic

Čechovo nábřeží - před č.p. 517- 519

ul. Husova - před č.p. 515-517

ul. Mezi Mosty - od č.p. 1844 po č.p.1846

ul. Havlíčkova, mimo vnitroblok č.p.2546 - 2549

ul. Štefánikova

nám. Čs. legií

Palackého třída – od č.p. 578 – 580

ul. Nerudova

ul. Jungmannova - od ul. U Marka po ul. Nerudova

ul. U Marka - včetně parkoviště ve vnitrobloku

Palackého tř. - včetně ulice k pivovaru

ul. Smilova - od ul. 17. listopadu po nám. Čs. Legií

ul. Macanova

nábřeží Závodu míru - včetně parkoviště u č.p. 626,  2718, 1951 (parkoviště u mateřské školy, restaurace, zdravotnického zařízení a u základní školy)     

ul. K Polabinám, mimo vnitroblokových komunikací u č.p. 1947 - 1895

Provozní doba: PO – PÁ, 06 -  22 hod.; SO, 07 -  12 hod.

Ceny: 30min./20 Kč; hodina/40 Kč.

 

 Tiskový úsek