Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Radnici včera zaplnili zástupci škol, kariérní poradci i personalisté

16.11.2016 | Jak dochází k vytváření kompetencí v praxi? Jak funguje spolupráce škol se zaměstnavateli? Jsou kompetence absolventů dostatečné pro trh práce? To jsou otázky, na které včera společně hledali odpovědi zástupci škol, kariérní poradci, personalisté i další zástupci zaměstnavatelů nejen z Pardubicka během setkání, které v prostorách radnice uspořádalo statutární město Pardubice ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Pardubice a obecně prospěšnou společností EDUin.

Výzvy moderního světa práce.jpg

„Cílem této konference bylo navázání dialogu mezi školami, odborníky na pracovní trh a vzdělávání k tomu, abychom si uvědomili, co vyžaduje dnešní moderní svět práce. Setkání tak bylo určeno všem, kteří chtějí ovlivnit kvalitu a připravenost absolventů škol na reálný svět práce,“ vysvětlila vedoucí odboru školství, kultury a sportu pardubického magistrátu Ivana Liedermanová. Záznam konference a další informace budou k dispozici na stránkách města.

Mezi přednášejícími nechyběli ani zahraniční hosté, například Thomas Peither z Maas & Peither, který má zkušenosti s absolventy v německém systému vzdělávání. Maas & Peither je nejvýznamnějším vydavatelstvím a poradenskou společností pro Good Manufacturing Practice. S dceřinou firmou v USA a zákazníky ve 26 zemích světa zaměstnává firma desítky zaměstnanců v Německu a USA. Mentorka škol Margareta Van Raemdonck, tajemnice Evropské rady pro waldorfské školství, přítomné pro změnu seznámila s koncepcí belgického odborného školství.

 

Iveta Koubková

tiskový úsek