Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Radnice se zajímá o to, jak jsou lidé se životem ve městě spokojení

18.6.2019 | Od června probíhá nejen v ulicích města dotazníkové šetření zaměřené na spokojenost obyvatel s životem v Pardubicích a způsob, jakým se během dne po městě přemísťují. Výsledky dotazníkového šetření, na kterém spolupracuje Magistrát města Pardubic s neziskovou organizací CI2, mají napomoci rozvoji města a zveřejněny budou v srpnu letošního roku.

město - letecký

„Šetření slouží jako podklad pro vyhodnocení plnění strategického plánu města a výsledky budou využity i v dalších oblastech řízení města. Výhodou zvoleného šetření je i to, že výsledky budou porovnatelné s jinými městy v republice, kde obdobné průzkumy probíhaly,“ informuje Josef Novák ze společnosti CI2 s tím, že veškerá sebraná data jsou k dispozici na webových stránkách CI2, o. p. s.

Organizátoři dotazníkového šetření očekávají, že během měsíce června získají, na základě předem stanoveného klíče, zhruba 500 odpovědí od osob starších 18 let, tak aby měli k dispozici reprezentativní vzorek respondentů. Veřejnost může být proškolenými tazateli, kteří se hned v úvodu rozhovoru prokazují tazatelským průkazem, oslovena nejen na ulici, ale i v domácnostech. „Prosíme proto oslovené občany, aby věnovali svůj čas a odpověděli tazatelům na řadu položených otázek. Napomůžou tak rozvoji města Pardubic,“ dodává Blanka Doležalová z odboru rozvoje a strategie pardubického magistrátu.

 

 

Tiskový úsek