Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Radnice hledá náměty na zkvalitnění života seniorů

14.11.2017 | Město Pardubice chce podpořit péči o seniory v jejich přirozeném prostředí. Komise pro rodinu se rozhodla otevřít ve městě diskusi o zkušenostech a potřebách starých lidí. Již název akce, Senior patří do rodiny, napovídá, že jejím smyslem je působit na myšlení dětí a vnuků tak, aby vytvářeli pro své blízké podmínky pro jejich co nejdelší setrvání v domácím prostředí.

radnice zlatá

„Naší snahou je zjistit, co pardubickým seniorům nejvíce chybí a následně působit na rodiny, aby své seniory, pokud je to jen možné, nevytrhávali z jejich přirozeného prostředí. V současné době probíhá dotazníková akce mezi pardubickými seniory, z níž by měla vzejít nosná témata pro závěrečný kulatý stůl. Na něm se setkají odborníci s veřejností a budou diskutovat o tom, jaké problémy, ale i výhody, pobyt starého člověka v rodinném prostřední přináší, s pomocí jakých služeb mohou péči o seniora lépe zvládat a podobně,“ řekla předsedkyně Komise pro rodinu při radě města Drahomíra Peřinová.

Město se svých seniorů v anonymních dotaznících ptá nejen na to, jak se zapojují do společenského života ve městě či zda mají povědomí o sociálních službách, které mohou v Pardubicích využívat, ale také na to, jak jim pomáhají překonávat problémy, které stáří přináší, jejich rodiny. „V naší společnosti odchází mnoho seniorů do pobytových služeb. Tam je o ně samozřejmě postaráno, ale to není vše. Je přece přirozené, a mohli jsme to vidět u generací našich prababiček, že

senior zůstává v rodině, podílí se na jejím chodu, je její součástí. Nikdo z nás nevystačí s tím, že dostane najíst a čisté prádlo, všichni potřebujeme kontakt se svým sociálním prostředím, pocit, že někam patříme a u seniorů to platí dvojnásob,“ naznačil náměstek primátora zodpovědný za sociální politiku města Jakub Rychtecký směřování pardubického projektu.

Průzkum potrvá v Pardubicích do konce roku. Dotazníky mají k dispozici klienti navštěvující pardubické Seniorcentrum, vyzvednout je lze v informačním centru, případně si je stáhnout na webu města. K seniorům se dostanou i prostřednictvím Pracovní skupiny pro seniory fungující v rámci Komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb města Pardubic.

 

Tiskový úsek