Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Radní chtějí stabilizovaný hokejový klub

28.4.2011 | Ekonomická stabilizace klubu HC Eaton Pardubice, tak by se daly shrnout cíle dodatku akcionářské smlouvy mezi majoritním vlastníkem klubu Romanem Šmidberským a držitelem kontrolního balíku akcií městem Pardubice. Městští radní dali dokumentu, který obsahuje cestu k likvidaci kumulované ztráty klubu nebo preambuli o podpoře mládežnických družstev, zelenou. Dohodu však bude muset podpořit městské zastupitelstvo.

„Nechceme žádné neprůhledné utápění veřejných prostředků v pardubickém hokeji, které jsme v minulosti kritizovali. Faktem ovšem je, že klub vykazuje kumulovanou ztrátu ve výši téměř 34 milionů korun, která vznikla v době, kdy bylo město hlavním vlastníkem klubu. A přestože nyní už jsme pouze minoritním akcionářem, cítíme morální povinnost podílet se na ekonomické stabilizaci pardubického hokeje,“ říká k motivům městských radních primátorka Štěpánka Fraňková.

 

Navýšení základního jmění

Rada města podpořila hned několik stabilizačních opatření. Prvním z nich je zlepšení ekonomické situace klubu formou zvýšení základního kapitálu společnosti o 6 milionů korun. O tuto sumu se v souladu s výší svých podílů podělí dva největší akcionáři klubu (podíl města činí 34 %) a též další menší akcionáři, pokud využijí své právo úpisu nových akcií společnosti. V případě, že by zbývající minoritní akcionáři tuto možnost odmítli, jejich akciový podíl by v procentním vyjádření výrazně klesl.

 

Dočasná sleva na nájemném

Ke snížení kumulované ztráty má zároveň přispět i sleva na nájemném, které platí hokejový klub za užívání ČEZ arény městskému rozvojovému fondu. Do jeho účetnictví by se domluvená sleva ale nijak negativně nepromítla, neboť mu bude nahrazena z rozpočtu města. 

 

Sleva byla dohodnuta na maximálně 4 miliony korun ročně, ovšem za podmínek, že klub dosáhne kladného hospodářského výsledku a současně nebude mít jiné neuhrazené závazky po splatnosti. „Poskytování slevy je časově omezeno do doby, než bude uhrazena kumulovaná ztráta. Dohoda rovněž obsahuje podmínku, že veškerý zisk klubu bude také použit na umazávání ztráty, nikoliv na výplatu dividend. I proto jsme do tohoto bodu zahrnuli motivační prvek v podobě větší slevy,“ vysvětlila primátorka. Po uhrazení celé kumulované ztráty se roční nájemné vrátí zpět na částku 9 milionů korun. „Původní částka, která vedle nájemného zahrnuje i splácení dluhu HC Eaton Pardubice za jím iniciovanou dostavbu ČEZ arény, činila 13 milionů korun. Její snížení na 9 milionů představovalo pouze rozložení splátek do delšího časového období. Není to tedy tak, že by klubu byla už dříve dána čtyřmilionová sleva na nájemném, jak to je některými lidmi vnímáno,“ dodala Štěpánka Fraňková.

 

Město převezme část půjčky

Dalším bodem dohody je i převzetí části půjčky, kterou hokejovému klubu poskytl majoritní vlastník Roman Šmidberský. Dle dohody bude jistina půjčky ve výši 10 milionů korun rozdělena podle současných akciových poměrů mezi akciemi města a pana Šmidberského. Město tedy převezme půjčku v částce 4,05 milionu. Tato částka však bude městu klubem v budoucnu splacena s tím, že úroková sazba nepřesáhne 5 %.

 

Záruka vůči asociaci klubů

Radní rovněž souhlasili s tím, že požádají městskou akciovou společnosti Služby města Pardubic o převzetí bankovního ručení za záruku HC Eaton Pardubice vůči Asociaci profesionálních klubů ledního hokeje, Českého svazu ledního hokeje a hráčům, a to do výše 7 milionů korun. Poskytování této záruky není žádnou novinkou. V minulosti ji jako vlastník klubu poskytovalo samo město, prostřednictvím městské společnosti bylo ručení realizováno už v loňském roce, neboť město může být ručitelem pouze ve společnostech, v nichž má majoritní vlastnický podíl. 

 

Dlouhodobá podpora mládeže

Město se dále zavázalo, že po dobu, po kterou bude HC Eaton v nájmu v ČEZ aréně, bude podporovat jeho mládežnická družstva stejnou částkou, jako tuto sezonu, tedy přibližně 11 miliony korun. „I v tomto případě jsme si stanovili podmínku. Klub musí vést oddělenou účetní evidenci mládežnické složky, aby bylo zřejmé, že poskytnutá dotace je skutečně využívána dohodnutým způsobem. V opačném případě by naše garance pozbývala platnosti,“ podala vysvětlení primátorka.

 

„Máme srovnání s dalšími hokejovými městy u nás a ani po realizaci dodatku akcionářské smlouvy se výší podpory nedostaneme do první pětky. Přesto jsme vedení pardubického hokeje zdůraznili, že je tato nadstandardní pomoc města striktně omezena na stabilizaci klubu a vyrovnání hospodářské ztráty nakumulované v minulosti. Další rozvoj HC Eaton pak bude plně v rukou managementu klubu i se všemi povinnostmi a riziky s tím spojenými,“ uzavřela téma pardubický hokej primátorka.   

 

 

 

Ondřej Tušl

tiskový mluvčí