Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Projekt přednádraží reaguje na připomínky odborníků i veřejnosti

6.5.2011 | Studie dopravního řešení prostoru před pardubickým vlakovým nádražím a jeho bezprostředního okolí doznala v uplynulých dnech několika dílčích změn. Autoři studie tak reagovali na připomínky odborníků i veřejnosti k některým bodům projektu.

„Po prezentaci projektu jsme obdrželi stanovisko poradního sboru náměstka hejtmana Pardubického kraje Jana Tichého, které obsahovalo přibližně osm připomínek k představené studii. Některé z nich byly totožné s těmi, které zazněly ze strany občanů na veřejném představení projektu. Autor studie se těmito připomínkami na můj pokyn zabýval a v rámci připravované projektové dokumentace řadě z nich vyhověl,“ řekl náměstek primátorky Martin Bílek.

 

Nejvýraznější změnou ve studii je nahrazení původně navrhované kruhové křižovatky U Marka křižovatkou průsečnou s odbočovacím pruhem vpravo ve směru na Holice. V tomto místě tedy zůstane i stávající úrovňový přechod pro chodce řízený semafory. Na základě připomínek bylo rovněž upuštěno od záměru vybudovat mimoúrovňový přechod pro chodce mezi bývalým lihovarem a nádražím. Nová studie už také pamatuje na parkoviště pro zákazníky České pošty.

 

„Věřím, že jsme tímto udělali další důležitý krok k zisku podpory ze švýcarských fondů. V tuto chvíli už krystalizuje odborný tým složený se zástupců města, kraje, policie, Ředitelství silnic a dálnic ČR, dopravního podniku a dalších zainteresovaných institucí, který by měl začít fungovat, jakmile budeme mít od švýcarských partnerů tuto podporu potvrzenou. Jeho úkolem pak bude koordinovat celý proces realizace projektu od projektové dokumentace až po konečnou kolaudaci tak, aby nedošlo k jakýmkoliv chybám nebo prodlením,“ nastínil záměry města náměstek Bílek. Švýcarské stanovisko by mělo být známo do konce května.

 

Projekt „přednádraží“ sleduje dva hlavní cíle, zklidnění dopravy v této oblasti a koncentraci veřejné dopravy do tohoto prostoru. Toho by mělo být dosaženo především vybudováním nové komunikace vedoucí od křižovatky U Marka k marketu OBI a přesunutím autobusového nádraží k nádraží vlakovému, kde propojením s městskou hromadnou dopravou vznikne jeden centrální dopravní uzel. Celkové náklady na výstavbu multimodálního dopravního uzlu jsou vyčísleny na 108 milionů korun, ze švýcarských fondů je možné získat až 89 milionů. O rozdílovou částku se rovnou měrou podělí město a Pardubický kraj.  

 

 

 

Ondřej Tušl
tiskový mluvčí