Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Případ nepovolených terénních úprav v Mikulovicích je uzavřen

17.6.2011 | Stavební úřad Magistrátu města Pardubic po více než 10 letech uzavřel případ nepovolených terénních úprav, které na svém pozemku v Mikulovicích provedl Luděk Zahradník. Po mnoha letech rozhodování soudů všech instancí, které postupně potvrzovaly rozhodnutí stavebního úřadu Magistrátu města Pardubic nařizující nepovolené terénní úpravy odstranit a uvést pozemek do původního stavu, odstranil vlastník pozemku pod hrozbou exekuce nepovolené terénní úpravy sám.

 „Stavebnímu úřadu doložil splnění své povinnosti požadovanými doklady, a to zejména prohlášením akreditované zkušební laboratoře potvrzující, že zemina, kterou bylo na pozemcích manipulováno, neobsahuje žádné škodliviny, které by bránily jejímu užívání pro zemědělské účely. Dále pak znaleckým posudkem doložil, že celá lokalita v současné době odpovídá výškovému stavu z roku 1987, což je stav, do kterého bylo požadováno všemi rozhodnutími a rozsudky správních orgánů i soudů úroveň terénu upravit,“ řekl vedoucí stavebního odboru magistrátu Jiří Vopršal.

 

Stavební úřad si následně vyžádal odborné posouzení odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubice. Ten potvrdil, že na východní straně dotčených pozemků sousedících se zahradami rodinných domů existuje protierozní záchytný systém. „Zároveň zkonstatoval, že na pozemcích, na kterých byly provedeny nepovolené terénní úpravy nebylo ani v minulosti vybudováno vodní dílo, tudíž se nejednalo o lokalitu plnící funkci suchého poldru,“ dodal Vopršal.  Protipovodňová ochrana obce je v současné době řešena sypanou hrází při jižním okraji obce.

 

Všechny doložené a  opatřené podklady považuje stavební úřad za dostačující pro konstatování, že nepovolené terénní úpravy z pozemku Luďka Zahradníka byly odstraněny, a nevyžadují již další zásah ze strany správních orgánů.

 

tiskový úsek