Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Počet účastníků ve sběru bioodpadu ve městě stále stoupá

25.9.2019 | Zájem o biopopelnice v Pardubicích nepolevuje a počet hnědých nádob u rodinných domů na území Pardubic a v přilehlých obcích stále stoupá. Loni Pardubice zaznamenaly na 3000 domácností, které se zapojily do sběru biologicky rozložitelného odpadu. V rámci projektu, jenž byl spuštěn před více jak deseti lety, dnes město ocenilo dalšího jubilanta.

3500. účastník ve sběru bioodpadu

„Těší mě, že i navzdory období sucha, se kterým se v poslední době potýkáme a kvůli němuž množství bioodpadu pochopitelně klesá, mají naši obyvatelé o získání těchto hnědých popelnic stále zájem. Odpad ze zahrad, ať už mluvíme o listí, trávě či dalších biologicky rozložitelných surovinách, díky tomu nekončí v popelnicích a vrací se v podobě kompostu zpět do přírody,“ konstatuje náměstkyně pro životní prostředí Helena Dvořáčková.

Přihlášeným s pořadovým číslem 3500 se stal pan Kouba z pardubické městské části Dubina, který od zástupců města a Služeb města Pardubic převzal nejen hnědý kontejner na bioodpad, ale také mobilní telefon a poukaz na odběr 2000 kilogramů kvalitního kompostu včetně dopravy. „O tom, že se zapojím do sběru bioodpadu, jsem přemýšlel už dlouho. Nakonec jsem tak učinil zejména díky mé sousedce, která mi poskytla leták se všemi potřebnými kontakty, takže jsem si vzal telefon a hned jsem si popelnici objednal. A to jsem ani nevěděl, že nějaká takováto soutěž probíhá,“ sděluje pan Kouba, pro kterého je to prý v jeho osmdesáti letech první výhra.

Kontejnery na ukládání bioodpadu město zájemcům zapůjčuje bezplatně, přičemž svoz těchto popelnic každou domácnost vyjde na 300 korun ročně. Zbylé náklady pak hradí město, jež letos dotuje svoz bioodpadu částkou téměř 4 miliony korun. Sběr zeleného odpadu navíc účastníkům projektu nabízí jeden benefit v podobě 50 kilogramů kompostu, které si mohou zdarma odvést z dražkovické kompostárny. Právě zde totiž vytříděný biologický odpad končí, aby následně posloužil k dalšímu využití. V loňském roce přitom kompostárna Dražkovice přijala téměř 3000 tun biologicky rozložitelného odpadu, přičemž zhruba polovina z toho je výsledkem práce pardubických občanů.

Projekt separace bioodpadu Pardubice zahájily v roce 2007 a kromě domácností jsou do něho zapojeny také pardubické mateřské a základní školy zřizované městem. Mimo to mohou obyvatelé Pardubic biologicky rozložitelný odpad ukládat i na sedmi sběrných dvorech. Zájemci, kteří hnědý kontejner ještě nemají a rádi by si o něj zažádali, tak mohou učinit na webu města.

 

 

Tiskový úsek