Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Pardubičtí občané ušetřili ropu na cestu kolem světa

19.5.2011 | Pardubičtí občané odevzdali v loňském roce do sběrných dvorů téměř 3,5 tisíce starých televizorů a 2000 vyřazených počítačových monitorů. Jejich recyklace výrazně ušetřila energie, suroviny i životní prostředí. Jen ropa, která se opětovným využitím elektroodpadu z Pardubic ušetřila, by stačila k výrobě pohonných hmot, s nimiž by majitel automobilu s běžnou spotřebou třikrát obkroužil rovník, nebo se mohl vydat 60 krát na Makarskou a zpět. Mimo to Pardubáci recyklací starých televizorů ušetřili elektřinu odpovídající celoroční spotřebě zhruba 367 čtyřčlenných domácností, tisíce tun surovin, mnoho hektolitrů pitné vody a uchránili životní prostředí tunami nebezpečných odpadů a emisí skleníkových plynů.

Čísla vychází z analýzy neziskové společnosti ASEKOL, která hodnotila vliv sběru, dopravy a zpracování televizorů a PC monitorů až do finální recyklace jednotlivých složek do nového výrobku, nebo konečné likvidace. „Od společnosti ASEKOL, která pro Pardubice zajišťuje sběr a recyklaci elektrospotřebičů, jsme dostali certifikát z něhož vyplývá, že  obyvatelé Pardubic loni odevzdali 5419 starých televizorů a monitorů. Jejich recyklací se ušetřilo například více než 800 MWh elektrické energie, téměř 16.000 litrů ropy, ale také přes čtyři miliony litrů pitné vody,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí pardubického magistrátu Miroslav Míča.

 

Tím, že Pardubáci neodložily doslouživší spotřebiče mezi komunální odpad či na černé skládky, ale odevzdali jej k recyklaci, ušetřili podle této studie nejen značné množství surovin, ale také snížili produkci nebezpečného odpadu o 821 tun a emise skleníkových plynů o 216 tun. Tato množství odpovídají roční produkci nebezpečného odpadu ze zhruba 200 tisíc domácností, a skleníkových plynů z ročního provozu zhruba 100 automobilů.

 

 „Jsem velmi rád, že recyklaci odpadu, a to nejen elektrospotřebičů, si Pardubáci vzali za své a moc jim za to děkuji. My samozřejmě budeme podle potřeby rozšiřovat počty kontejnerů na tříděný odpad a hledat cesty, jak přírodě maximálně ulevit. Osvědčil se nám například i sběr zeleného odpadu a jeho kompostování a nyní jej chceme rozšířit do dalších částí města. Je potřeba říci, že město na separovaném sběru nezbohatne, naopak. Ale Země opravdu není na jedno použití a je naší zodpovědností, jakou ji předáme dětem. A v tom může pomoci každý,“ dodal náměstek primátorky František Brendl.

 

Pardubáci jsou zvyklí třídit odpad již řadu let. V roce 2010 vyprodukovali 16.755 tun komunálního odpadu, vedle toho však uložili do zvláštních kontejnerů ještě 4264 tun separovaného odpadu. Kromě 1603 tun biodpadu sebrali také 746 tun plastů, 899 tun papíru, 919 tun skla a 97 tun nebezpečného odpadu.

 

Nataša Hradní

tiskový úsek