Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Pardubické mateřinky se připravují na zápisy

2.4.2012 | V pondělí 23. a v úterý 24. dubna se uskuteční letošní zápisy dětí k předškolnímu vzdělávání. Pro letošní zápis bude připraveno v mateřských školách přibližně 840 míst. K zápisu do 1. ročníků základních škol odešlo z mateřských škol 967 dětí, avšak u více než sto dvaceti z nich se počítá s odkladem.

ms-pospisilova-52.jpg

Podle statistických údajů je jisté, že se bude letos do školek opět hlásit přes tisíc dětí, tedy stejně jako v loňském roce. Jelikož v letošním roce město již nepočítá s dalším navyšováním počtu nových míst v mateřských školách, lze předpokládat, že se uskuteční pouze jedno kolo zápisu. Pouze v případě, že by po zápisu zůstala v některé z mateřinek ještě volná místa, bylo by vyhlášeno i druhé kolo.

„Od roku 2007 rozšířilo město postupně kapacity mateřských škol o 618 nových míst, čímž se může pochlubit opravdu jen málokteré město v České republice. Z demografických údajů je navíc zřejmé, že počet narozených dětí od roku 2008 klesá. Například už letos by mělo do mateřinek nastoupit o sedmdesát dětí méně, než v předcházejícím roce,“ říká náměstek primátorky Jindřich Tauber.

I letos připravilo město pro přijímání dětí jednotná kritéria, podle kterých budou postupovat všechny ředitelky mateřských škol. Oproti předcházejícímu roku dochází k malé úpravě kritérií. „Vzali jsme na vědomí doporučení veřejného ochránce práv, který zdůrazňuje, že se přijímací řízení do mateřských škol týká pouze dítěte. Tudíž není možné brát v úvahu při přijímání dětí, zda je rodič zaměstnán, je na rodičovské dovolené, sociální situaci rodiny, apod. Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol, která navrhujeme, se snaží o předcházení diskriminace a zohledňují jasnou vůli umožnit předškolní vzdělávání všem dětem ve věku do tří let s trvalým bydlištěm v Pardubicích,“ dodává Tauber.

Veškeré informace týkající se mateřských škol budou postupně aktualizovány na webu MmP – www.pardubice.eu (úřad/odbory magistrátu/odbor školství, kultury a sportu/ školství/ dítě v MŠ).

 

Miroslav Janovský
tiskový úsek