Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Pardubice už znají podobu pravého břehu Labe

2.10.2017 | Nová lávka přes Labe, vybudování informačního systému či doplnění městského mobiliáře. Takové změny čekají pravý břeh Labe, území mezi řekou a pardubickým sídlištěm Polabiny od zdymadla až po most kapitána Bartoše. Veřejnost se mohla s konkrétní podobou této části města seznámit minulý týden, připravena pro ni totiž byla prezentace územní studie, kterou pro Pardubice zpracoval ateliér momentura s.r.o.

Pravý břeh Labe

Územní studii pro pravý břeh Labe společně připravilo město Pardubice a městský obvod Pardubice II ve spolupráci s ateliérem momentura s.r.o. Výsledná podoba studie řeší zejména vegetační prvky, cestní síť, přechody přes mokřady, nedostatečné propojení sídliště Polabiny s Lonkovou ulicí či umístění „center“ aktivit. „Podstatou územní studie je definovat přípustné a nepřípustné zásahy v rámci lokality tak, aby byla zachována její celistvost, podpořeny její stávající hodnoty a byly nastíněny možnosti řešení kritických míst. Z našeho pohledu jde v rámci České republiky o jedinečnou lokalitu s ohromným přírodním, ale i městotvorným potenciálem. Jedná se o významný krajinný prvek ukotvený v samém centru města, které pomyslně půlí a odděluje starou část od nové,“ přibližuje studii Michal Rouha z ateliéru momentura.

Cílem závěrečné podoby studie tedy bylo nejen skloubit všechny limity, hodnoty a záměry v území, ale i připomínky obyvatel vycházející z březnového setkání. „Celkový dojem tohoto území je umocněn přítomnými meandry původního koryta řeky Labe. Lokalita je v rámci Pardubic velice oblíbená a jakékoliv zásahy jsou sledovány s velkými obavami, aby nedošlo k devastaci zeleně či zmenšení lokality na úkor městské zástavby. Tyto obavy studie plně respektuje a stávající plochy zeleně nechává přirozenému vývoji. S ohledem na plánované záměry v okolí lokality a stávající nedostatečné řešení cestní sítě studie navrhuje na stávajícím rastru živelných pěšin možnosti úprav tak, aby se území stalo bezbariérové a dostupné široké veřejnosti,“ konstatoval Rouha.

Pozitivně studii zhodnotil také primátor Pardubic Martin Charvát. „Nejen mě, ale myslím, že všechny přítomné podoba územní studie mile překvapila. Pravý břeh Labe je zde vnímán jako klidová zóna pro relaxaci i aktivní odpočinek. Takové místo centrum města potřebuje. Studie navíc znovu potvrdila, že toto území zůstane bez zástavby k jakémukoliv bydlení, kterého se v minulosti obyvatelé Polabin báli,“ podotkl primátor.

Prostor u budoucího areálu Lonkovka, jehož vybudování bude prvním krokem k přeměně tohoto území, bude určen nejen sportovním nadšencům. „Areál Lonkovka nabídne nejen obyvatelům Polabin možnost zasportovat si uprostřed zeleně a to vše v centru města. Venkovní dětská hřiště i sportoviště by měla vyhovovat všem generacím, včetně seniorů. Jsem přesvědčen, že areál Lonkovka udělá z této části Polabin atraktivnější místo k bydlení. Jsem rád, že tato územní studie snad napomůže k uklidnění obyvatel, nejen našeho obvodu, že v této lokalitě je příroda na prvním místě a s žádnou bytovou nebo obdobnou výstavbou se zde nepočítá,“ doplnil Radek Hejný, starosti MO II.

 

Tiskový úsek