Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Pardubice potřebují 200 milionů na výměnu pouličních lamp

22.7.2011 | Pardubice v současné době osvětluje na 11 tisíc pouličních lamp umístěných na více než 9700 stožárech. Téměř třetina stožárů (2800) byla instalována před rokem 1981 a je tedy za hranicí životnosti. Služby města Pardubice chtějí staré stožáry vyměnit během příštích deseti let, kdy ovšem „doslouží“ dalších asi 1100 stožárů. Na obnovu veřejného osvětlení bude třeba vynaložit více než 200 milionů korun.

„Od září loňského roku do letošního dubna jsme provedli detailní kontrolu všech stožárů postavených před třiceti a více lety. Zjistili jsme, že 363 stožárů je v kritickém stavu. Téměř 300 z nich do konce června naši pracovníci vyměnili nebo je zkrácením zabezpečili a prodloužili  tak dobu jejich životnosti. Nové stožáry veřejného osvětlení i kabelové rozvody stavíme v takové kvalitě, aby se jejich životnost prodloužila minimálně o čtvrtinu.“ řekla ředitelka Služeb města Pardubice Lea Tomková.

 

Předpokládaná životnost sloupů veřejného osvětlení je zhruba 30 let. V Pardubicích však dodnes slouží i stožáry čtyřicetileté. V loňském roce se ve městě kvůli korozi zřítilo 10  sloupů veřejného osvětlení. Po detailní kontrole všech starých sloupů, kterou SmP následně provedly, vyměnily další korozí nejvíce zasažené stožáry. Za optimální v současné situaci ředitelka služeb považuje postupnou výměnu všech starých sloupů, které  v horizontu deseti let překročí hranici předpokládané životnosti.

 

Rada města proto uložila, na základě aktualizovaného plánu obnovy souboru veřejného osvětlení, ekonomickému odboru zařadit do rozpočtu na příští rok 50 milionů korun na službu svícení. Více než 21 milionů korun z této částky však odčerpá roční provoz a běžná údržba veřejného osvětlení ve městě. Desítky milionů korun na obnovu veřejného osvětlení by se měly v rozpočtu města objevovat i v následujících devíti letech. Konečné rozhodnutí o rozdělení městských peněz udělají zastupitelé.

 

Nataša Hradní

tiskový úsek