Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Pardubice podpoří vodní aktivity i kulturu

27.3.2018 | Pardubice posílají do kultury a cestovního ruchu téměř 4,5 milionu korun. Formou dotace tak podpoří celkem 111 projektů zaměřených nejen na aktivity z kulturní oblasti, ale i takové, které napomůžou rozvoji cestovního ruchu. Město peníze vloží například do tanečních či hudebních souborů, soutěží a výstav, další část peněz pro změnu investuje do zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu.

Radnice

Městská dotace jde například do vodních aktivit na Labi a Chrudimce, kde byl loni za podpory města vybudován vodní park. „Obě řeky ožívají zejména díky vodní turistice, paddleboardingu a nyní i vodnímu parku na Chrudimce, který zde v loňském roce vybudoval SUP Pardubice. Letos město klub podpoří částkou ve výši 135 tisíc korun, aby mohl rozšířit sjezd řeky Labe z Němčic a Vysoké nad Labem, což zejména v letních měsících určitě uvítají nejen obyvatelé Pardubic. Další částka, tentokrát ve výši 45 tisíc korun, je vyčleněna na vybudování sociálního zařízení v Leteckém muzeu Ing. Jana Kašpara, které vyjde na celkem 150 tisíc korun,“ podotýká náměstek primátora zodpovědný za kulturu a cestovní ruch Jakub Rychtecký s tím, že nový dotační titul na podporu rozvoje infrastruktury cestovního ruchu se osvědčuje.

V oblasti cestovního ruchu se podpora týká i takových projektů, které mají vysoký turistický potenciál a které jsou jistým způsobem jedinečné, jako třeba festivaly. Například multižánrový festival Friends Fest zaměřený na americkou kulturu a tradice přilákal do města za předchozí dva ročníky přibližně 16 tisíc návštěvníků. Město jej proto letos podpoří částkou ve výši 225 tisíc korun a necelých 200 tisíc korun je vyčleněno na realizaci Fresh Festivalu, největší gastronomické přehlídky v České republice spojené s ochutnávkami netradičních jídel domácí i světové kuchyně. Obě akce se přitom každoročně těší velkému zájmu.

Do oblasti kultury putuje z městského rozpočtu přibližně 3,3 milionu korun, které jsou rozděleny mezi 98 projektů. Kulturní komise doporučila radě a zastupitelstvu města ke schválení nejen dlouhodobé a opakující se projekty, jež se osvědčily, ale i ty nové a jednorázové. „Jako tradičně z těchto prostředků podporujeme celoroční činnost například dětských souborů a spolků, jako je Radost, DFS Perníček nebo Pop Balet a další. Dotace ve výši 250 tisíc korun poskytujeme i Východočeskému muzeu v Pardubicích, které provozuje Zámek Pardubice, na pořádání výstav a speciálních programů pro základní a střední školy. Divadlo Exil pro změnu dotaci použije na realizaci divadelních představení, koncertů a výstav či reprezentaci na soutěžních přehlídkách amatérských divadel,“ uzavírá náměstek Rychtecký. Dodává, že další kolo pro podávání žádostí o dotaci z Programu podpory kultury bude vypsáno během dubna a zaměřeno bude na akce, které se budou konat od 1. července do 31. prosince 2018.

 

Tiskový úsek