Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Pardubice opět ocení nejlepší pedagogy

24.3.2014 | Pardubice letos u příležitosti Dne učitelů ocení 43 následovníků Jana Ámose Komenského. Nejlepší pedagogové ze základních škol a školských zařízení převezmou uznání na radnici v úterý 25. března. Město vyznamená „své“ nejlepší učitele již poosmé.

radnice při západu slunce

„Tato tradice vznikla z potřeby dát učitelům najevo, že si město jejich práce váží. Vyhodnocení pedagogové dostanou pamětní listy a poukázky, aby si koupili to, co je potěší,“ řekl Josef Kubát, předseda komise pro výchovu a vzdělávání. Podstatná podle něj však není hodnotu daru, ale společenské uznání, které představuje. „Práce učitelů je náročná, ale ne vždy společensky ceněná. Přitom všichni víme, že dobrý učitel dokáže dětem nejen předat vědomosti, ale také probudit jejich zájem o vědění, tedy ovlivnit celý život. Musíme si jich vážit, ale také jim to dát znát,“ dodal. 

O tom, který ze zaměstnanců si zaslouží ocenění za přínos pro výchovu a vzdělávání, rozhodují ředitelé školských zařízení, kteří podřízené na jeho udělení navrhují. V současné době jsou Pardubice zřizovatelem 17 základních škol, 32 škol mateřských škol, dvou domů dětí a mládeže a dvou základních uměleckých škol. 

„To, že každoročně oceňujeme nejlepší pedagogy, je to nejmenší, co pro zvýšení prestiže tohoto povolání můžeme udělat. Velmi dobře si uvědomujeme, že bez jejich práce a obětavosti bychom neměli vzdělané a úspěšné děti,“ řekla primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková. 

Ani na nadané a pilné děti město nezapomíná. Na základě výsledků různých, většinou mezinárodních či celostátních soutěží, odměňuje již několik let nejlepší studenty pardubických středních škol a také úspěšné žáky základních škol a nižších gymnázií. „Každý talent potřebuje nejen péči, ale také povzbuzení. Proto chceme úspěšným dětem a studentům dát najevo, že si jejich úspěchů vážíme a poděkovat jim za to, že dobře reprezentují Pardubice,“ dodala primátorka.

 

Nataša Hradní
tiskový úsek