Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Pardubice mají svou Strategii pro kulturu a kreativitu

29.11.2017 | Nový strategický dokument, který schválilo na svém posledním jednání Zastupitelstvo města, dokazuje, že v Pardubicích se k oblasti kultury přistupuje skutečně zodpovědně. Strategie pro kulturu a kreativitu bude udávat tón až do roku 2024.

Pardubice letecké kostel

Cílem strategie, která je schválena na období 2018 -2024, je přispět k lepšímu využití kulturních zdrojů města Pardubic, ke zvýšení kvality života zdejších obyvatel, posílení ekonomického rozvoje a upevnění sociální soudržnosti. Nejedná se přitom o dokument, který by vznikl takzvaně od stolu. Do jeho tvorby se aktivně zapojila široká kulturní obec a výchozí data jsou postavena na výjimečně důkladné analýze.

„Jsem velmi rád, že po Koncepci rozvoje cestovního ruchu máme nyní i strategický dokument v oblasti kultury a kreativity. Jen málo kde se mohou pochlubit takovým koncepčním přístupem a nově schválenou strategii nám skutečně může většina měst závidět. Nyní máme skutečný strategický dokument, který zahrnuje cíle, opatření a termíny jejich plnění,“ uvedl náměstek primátora pro kulturu Jakub Rychtecký. „Díky zapojení kulturní obce se nám navíc podařilo zachytit opravdu praktická témata. Strategie se tak zabývá mimo jiné dostupností kultury a její nabídkou nebo řešením prostor pro umělecké školy. Jedno z opatření také ukládá prozkoumat možnosti a potřebu sálu pro alespoň 1500 lidí. Žádný takový sál v Pardubicích nemáme a například naše filharmonie by ho určitě upotřebila,“ dodal náměstek Rychtecký. 

To, že dokument stojí na relevantních datech, potvrzuje vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu Martin Karas. „Naší velikou výhodou byla možnost čerpat z velmi důkladného výzkumu kulturních a kreativních průmyslů z roku 2014. Podobný průzkum proběhl jenom v dalších třech městech v České republice. Díky aktivnímu zapojení pracovního týmu, jehož užší část zahrnovala 40 lidí působících v oblasti kultury v Pardubicích, se nám navíc podařilo data ověřit a aktualizovat. Díky tomu máme jistotu, že dokument bude nejen respektován širokou kulturní obcí, ale stojí také na reálných základech,“ uvedl.

„Je dobře, že byla tato strategie schválena napříč politickým spektrem, což je u dlouhodobého materiálu velmi důležité. Jejím cílem určitě není říkat, co by se mělo hrát v divadle nebo čemu by se měla věnovat filharmonie, ale stanovení koncepce přístupu města ke kultuře v nejširším slova smyslu včetně jejího zpřístupnění pro všechny skupiny obyvatel.,“ řekl zastupitel města Pardubic a ředitel Festivalu šachu a her Czech Open Jan Mazuch, který byl zároveň jedním z aktivních člen pracovního týmu.

Strategie pamatuje i na způsob naplňování jednotlivých cílů. Navrhuje totiž zřízení takzvaného kulturního fóra. „Jedná se o platformu, která nám umožní být se zástupci kulturních a kreativních odvětví v kontaktu. Jednou do roka uspořádáme setkání a budeme tak moci společně vyhodnotit naši práci a stanovit cíle pro následující období,“ řekla vedoucí odboru školství, kultury a sportu Ivana Liedermanová. 

tiskový úsek

 

Strategie pro kulturu