Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Pardubice chtějí více návštěvníků. Pomůže jim nová Koncepce cestovního ruchu

24.5.2016 | Radní města podpořili nový návrh Koncepce cestovního ruchu. Díky tomuto dokumentu má radnice návod, jak dostat do města více návštěvníků než dosud. Ve čtvrtek koncepci projedná zastupitelstvo.

znak v dlažbě 2

„Koncepce jednoznačně směřuje k tomu, aby na Pardubicku vzniklo více turistických produktů spojených s unikátními tématy oblasti, jako jsou koně, Pernštejnové, perník, industriální dědictví, protifašistický odboj a další. Záměrem je vytvořit i nástroje, které by umožňovaly jednotlivým ubytovatelům a touroperátorům produkty nabízet a prodávat s určitou provizí. Dokument také klade důraz na spolupráci v širší oblasti. Je postavena jako koncepce rozvoje turistické oblasti Pardubicko. Proto dává místo všem důležitým atraktivitám bez ohledu na to, kdo je jejich provozovatelem, či zda jsou na katastrálním území města Pardubice. Město se však musí stát lídrem,“ shrnul některé z klíčových oblastí koncepce náměstek primátora zodpovědný za cestovní ruch Jakub Rychtecký. 

Cestovní ruch je třeba rozvíjet cíleně 

Pardubice měly koncepci cestovního ruchu již z roku 2005, avšak ta nebyla vůbec naplňována. „V praxi skutečně nebyla používána a ležela, jak se říká, v šuplíku. Proto jsme se rozhodli pro zcela jiný přístup a na místo vytvoření expertního dokumentu jsme tvorbu otevřeli všem, kdo mají na koncepci zájem. Zrealizovali jsme celou sérii setkání, kam jsme zvali aktéry cestovního ruchu, podnikatele a všechny úředníky, kterých se téma turismu a propagace města dotýká. Formou společné práce při tvorbě koncepce jsme se snažili dosáhnout toho, aby jednotliví držitelé zájmů dobře rozuměli tomu, jaké jsou strategické cíle koncepce a společně jsme vyhodnotili nejefektivnější cesty k naplňování daných cílů,“ informoval o procesu tvorby koncepce zpracovatel Dalibor Naar. V rámci analýz se totiž ukázalo, že rozvoj cestovního ruchu v Pardubicích byl nahodilý, neboť nebyl dosud řízen a koordinován. „V minulosti se sice řady pracovníků Kulturního centra Pardubice rozšířily o pozici manažera cestovního ruchu, ale nebyly jasně vymezeny role jednotlivých odborů a aktérů. Koncepce proto obsahuje i organizační manuál, který stanovuje zodpovědnosti jednotlivých pracovníků města a klíčové ukazatele, podle kterých bude možné posoudit jejich výkonnost,“ vysvětlil náměstek primátora Jakub Rychtecký. 

Potenciál mají balíčky a rovinatý terén při nábřeží řek 

Koncepce cestovního ruchu obsahuje vedle rozsáhlých analýz konkrétní návrhy, co k vytvoření Pardubic jako města hojně navštěvovaného turisty v horizontu dalších let podniknout. Pardubice by tak měly například vytvořit orientačně-navigační systém pro komunikaci s návštěvníky přijíždějícími do Pardubic ať už autem, vlakem, autobusem nebo na bicyklu. „Návrh nám doporučuje také třeba dohodu s podnikateli o vytvoření slevových pobídek či balíčků v rámci ubytovacích služeb a stravování. Měli bychom se ale také mimo jiné zamyslet nad zvýhodněním turistů, kteří budou po dobu návštěvy města využívat hojně hromadnou dopravu,“ vyjmenoval některá z doporučení primátor Martin Charvát. Důležitou částí koncepce je ta, která se věnuje rozvoji infrastruktury a veřejného prostoru. „Z pracovních skupin vyplynulo, že nejcennější hodnotou Pardubicka, která je zároveň v současnosti málo využita, je rovinatý terén podél Labe a Chrudimky. Koncepce cestovního ruchu proto stanovuje jako prioritu zpřístupnění řek rekreačnímu využití včetně rekreační lodní dopravy a dobudování cyklostezek, které se stanou součástí mezinárodní Labské stezky,“ objasnil náměstek primátora Jakub Rychtecký. 

Město by také mělo v budoucnu lépe pracovat s velkými sportovními a kulturními akcemi organizovanými tradičně v Pardubicích. Už v průběhu tvorby koncepce byl schválen projekt Pardubičtí tahouni, který tradičním akcím nabídl dvouletou podporu. „V letošním roce se podařilo v rámci tohoto programu smluvně zavázat příjemce dotace od města - pořadatele těchto akcí, aby umožnili městu více prezentovat naši turistickou nabídku a zároveň mapovali důležitá data pro další rozvoj cestovního ruchu,“ doplnil náměstek Rychtecký. 

Podle primátora města Martina Charváta je cílem radnice udělat maximum pro to, aby město Pardubice bylo v budoucnu destinací, která nebude jen zajímavým cílem k jednodenním výletům, ale především sem začnou jezdit ti, kteří tu stráví několik dní, a budou se sem samozřejmě i rádi vracet. „Věřím, že díky Koncepci cestovního ruchu, která by pro nás měla být pomyslnými notami v budování lepších podmínek pro turisty, se nám tento záměr podaří naplnit,“ uzavřel primátor Pardubic Martin Charvát. 

 

tiskový úsek