Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Pardubice chtějí své cyklisty rozmazlovat

5.10.2011 | Pardubičtí radní schválili akční plán rozvoje cyklistické dopravy. Materiál dává představu o tom, jak by měly Pardubice vypadat do konce roku 2015 z pohledu cyklistů. „V současné době řada cyklistických stezek vede odnikud nikam. Když vyrazím na kole, tak vždycky musím někde vjet ze stezky na silnici. Chtěli bychom proto stávající stezky propojit do logického celku,“ vysvětluje náměstek primátorky Martin Bílek.

Pardubice sice už dnes patří mezi českými městy k nejpřátelštějším místům pro cyklisty. Ve městě najdete přibližně padesát kilometrů stezek a komunikací uzpůsobených pro cyklisty. Do roku 2015 by se ale jejich počet měl rozrůst o další jedenadvacet kilometrů. Vzhledem ke všeobecné oblibě kola si již proto nikdo neklade otázku, zda se má do infrastruktury pro cyklisty investovat. Otázkou, na kterou plán odpovídá, je, kde investovat, jak investovat nejefektivněji a jak vše zorganizovat. „Pro nás je nejdůležitější zpřístupnění parku Na Špici, navazujících nábřeží řeky Labe, bezkolizní propojení Dubiny a Polabin a zvýšení bezpečí a komfortu cyklistů na hlavních městských osách,“ říká jeden z autorů studie Vojtěch Jirsa z odboru hlavního architekta města.

 

Koncepce například počítá s výstavbou šesti nových lávek přes pardubické řeky. Čtyři by měly překlenout Labe, jedna Chrudimku a ta nejmenší Haldu. „Pardubáci tak budou konečně moct překonat jednu ze svých největších bariér ve městě, kterou je Labe. Díky novým lávkám by mělo dojít k propojení města a v návaznosti s tím na oživení parků a nábřeží,“ říká Jirsa.

 

Kromě výstavby lávek a nových stezek počítá materiál i s úpravou stávajících dopravních řešení. Jedná se například o integraci cyklistů v ulicích 17. listopadu a Jana Palacha, kde by mělo dojít ke zredukování přibližně poloviny parkovacích míst. Nově by se mělo parkovat střídavě po obou stranách silnice. Zbývající prostor by se přerozdělil ve prospěch cyklistů a mělo by tak dojít k výraznému zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. 

 

Přestože byl materiál ve své navržené podobě bez připomínek schválený, jedná se o živý dokument, který bude možné pružně přizpůsobovat novým situacím a nápadům. Celý materiál by se proto měl minimálně jednou ročně aktualizovat. „Řada subjektů dává podněty ke vzniku stezek a k dalším opatřením. Tento materiál všechny podněty koordinuje, aby nevznikaly nahodile,“ dodává Vojtěch Jirsa.

 

 

Miroslav Janovský
tiskový úsek