Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Odborníci řešili budoucnost letního stadionu

30.1.2014 | Zastupitelé města se budou v dohledné době zabývat otázkou budoucnosti letního stadionu u ČEZ areny a jeho okolí. Vodítkem jim bude strategická studie firmy KPMG, která doporučila dvě varianty rozvoje této lokality. Ve hře je vybudování multifunkčního objektu s fotbalovým hřištěm i vznik rezidenční zóny, která však se zachováním letního stadionu nepočítá.

Mag cedule

„Autoři studie nám představili pět variant, jak lze území kolem letního stadionu rozvíjet. Území posuzovali především z hlediska možností jeho využití, potřebných investic a jejich návratnosti,“ nastínila obsah studie primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková. Autoři dokumentu zároveň městu doporučili dvě varianty, které jsou pro další rozvoj území nejvhodnější. „Jedna varianta nepočítá s letním stadionem, ale je zaměřena na rezidenční zástavbu. Nejlépe však studie hodnotí variantu s multifunkčním objektem, který řeší parkování, letní stadion, třetí lední plochu a je obestavěn komerčními a kancelářskými objekty,“ upřesnila primátorka.

Všech pět variant pak počítá s vybudováním hotelového komplexu s wellness a kongresovým sálem. Tím by se využil prostor areálu bývalých jatek, torza haly ČSTV a sousední prázdný pozemek. Využití našla studie i pro pozemek u křižovatky Sukovy třídy s ulicí U Stadionu sousedící s Tyršovými sady. Zde by mohl vzniknout seniorské bydlení.

„Další krok je na zastupitelích. To oni musí posoudit, co a v jakém časovém horizontu chtějí. Chceme pro ně uspořádat seminář na toto téma, aby se rozhodovali na základě detailní znalosti a porozumění této problematiky. Toto téma bez pochyb vzbudí vlnu diskusí mezi veřejností i politiky, proto nechceme nic podcenit,“ doplnila primátorka Fraňková. „Nicméně vzhledem k tvorbě nového strategického a územního plánu bychom měli vědět, jak výhledově, třeba v horizontu několika let, chceme s tímto prostorem naložit,“ dodala.

Ať už zastupitelé zvolí jakoukoliv variantu rozvoje tohoto území, nebude možné, aby město hradilo realizaci takového projektu ze svého rozpočtu. „Může se jednat o několikamiliardovou investici. Je proto nutné počítat se vstupem soukromého investora do tohoto projektu, případně i s jeho etapizací,“ dodala pardubická primátorka s tím, že návratnost investic je 15 let.

 

Šimon Hradní
tiskový úsek