Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oči pardubických předškoláků „hlídá“ nenápadný přístroj

9.6.2011 | Všechny pardubické děti do pěti let věku absolvují preventivní vyšetření zraku, které včas odhalí i dosud skryté zrakové vady. Vyšetření, které není hrazeno ze zdravotního pojištění, je v Pardubicích bezplatné. Projekt Mít oči k vidění, který v Pardubicích „běží“ třetím rokem, zajišťuje sdružení PROZRAK, financuje jej město.

 „Během tří let jsme tento projekt podpořili částkou téměř 1,5 milionu korun. Jsou to dobře vynaložené peníze. Dvouletý výzkum zrakových vad v populaci pardubických předškoláků ukázal, že nějakou oční vadu má více než 10 procent těchto dětí a víc než tři čtvrtiny těchto vad (7,8 procenta) byly odhaleny až díky screeningu. U mnoha dětí by neodhalená zraková vada mohla mít negativní vliv na jejich další rozvoj a tedy na celý další život,“ řekla primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková.

 

Během dvou let prošlo zrakovým screeningem  přístrojem Plusoptix, jehož nákup financovalo městro, už 2744 pardubických předškoláků. Z 84 procent to byly děti z mateřských škol, zbývající objednali na vyšetření do sdružení rodiče. Přístroj zachytil odchylky od normálu u 993 dětí. U očního lékaře bylo zatím dovyšetřeno 646 dětí, u 213 z nich lékaři odhalili oční vadu. „Díky screeningu se tyto děti dostaly do péče odborných lékařů, což je velmi důležité, neboť včasnou péčí lze zrakové vady zmírnit či zcela odstranit. Naopak nezachycené zrakové vady mohou mít velmi negativní vliv na osobnost dětí,“  upozornila koordinátorka projektu Dagmar Fidlerová.

 

V minulých dvou letech prošly zrakovým screeningem v mateřských školách převážně děti narozené v letech 2004 až 2006. Letos vyšetření absolvují již pouze děti, které do školky nastupují nově. Idea projektu, že každé dítě v Pardubicích do věku pěti let projde touto zrakovou prevencí, se tak po dvou letech naplňuje. Pardubický projekt navíc oslovuje nové subjekty. Podnikatelé, úřady  a podobně stále častěji přispívají na tuto formu prevence dětského zdraví a s pomocí  sdružení PROZRAK ji rozšiřují do dalších obcí Pardubicka

 

Nataša Hradní

tiskový úsek