Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Objednávkový systém zatím není plně využívaný

4.4.2012 | Od února 2012 je na živnostenském úřadě pardubického magistrátu v provozu objednávkový systém. Klienti oddělení registrace obecního živnostenského úřadu se mohou na požadovanou agendu objednat přímo na konkrétní den a hodinu prostřednictvím webového portálu www.pardubice.eu, sekce on-line rezervace, a vyhnout se tak čekání na úřadě. Přestože tento systém poskytuje klientům řadu výhod, není zatím příliš využívaný.

dsc-3883.jpg

„Při přijetí objednávky je klientovi zobrazeno potvrzení se všemi potřebnými údaji, obdrží kód, který při příchodu na živnostenský úřad uvede na tiskárně vyvolávacího systému a vytiskne si lístek s pořadovým číslem. Klient je zařazen do fronty a prioritně odbaven v objednaný čas. Důležité je, že objednaný klient musí přidělený kód z internetu “vyťukat” na klávesnici vyvolávacího systému v rozmezí patnácti minut před objednanou hodinou nebo maximálně patnácti minut po ní, jinak systém již přidělený kód vyhodnotí jako neplatný a klient není zařazen do fronty čekajících,“ vysvětluje vedoucí oddělení registrace Jaroslava Růžková. 

Pracoviště Obecního živnostenského úřadu Magistrátu města Pardubic naleznete v ulici Gorkého 489. Úřad zabezpečuje výkon státní správy v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem, zákonem o zemědělství a zákonem o volném pohybu služeb, tj. zabezpečuje vydávání živnostenských oprávnění, včetně jejich změn, vede evidenci zemědělských podnikatelů, provádí kontroly podnikatelských subjektů v režimu svých pravomocí a plní funkci jednotného kontaktního místa.

tiskový úsek