Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nové organizační členění magistrátu

7.1.2008 | Pardubický magistrát vstoupil do nového roku s novým organizačním uspořádáním. Od ledna 2008 má namísto dřívějších 16 pouze deset odborů. Šest odborů vykonává převážně agendu státní správy, další čtyři odbory řeší záležitosti týkající se samosprávy města. Pro občany, kteří si přicházejí na radnici vyřídit své běžné záležitosti, se změny ve vnitřní struktuře magistrátu dotknou jen okrajově. Služby, které magistrát lidem dosud zajišťoval, bude poskytovat samozřejmě i nadále.

V oblasti státní správy, tedy službách, za nimiž lidé na magistrát přicházejí asi nejčastěji, nečeká občany žádné překvapení. Tyto agendy, od vydávání nových dokladů,  přes právní ochranu dětí či registraci vozidel až třeba po stavební řízení, zůstávají beze změn. Pouze dosavadní odbor vnitřních věcí, pod který spadá například matrika, oddělení pasů, občanských průkazů a evidence obyvatel, změnil název  na odbor správních agend a nově je v něm začleněn i úsek památkové péče. Stavební úřad, odbor životního prostředí, odbor sociálních věcí, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad zůstaly zachovány z velké části ve stejné podobě jako dosud. Nemění se ani místa, kde občané úředníky těchto odborů najdou.

Naopak rozsáhlejšími změnami procházejí činnosti spojené se samosprávnými kompetencemi, které zajišťují čtyři odbory magistrátu. Ekonomický odbor komplexně zabezpečuje oblast ekonomického a strategického plánování, ekonomiky a hospodaření města, nově také zahrnuje agendu dotací. Správou obecního majetku, přípravou investičních akcí, včetně zadávání veřejných zakázek a podobně se zabývá odbor majetku a investic. Problematika společenského života, kultury, školství, sociálních služeb a sportu i jejich rozvoje a podpory přísluší odboru komunitních služeb. Posláním odboru kanceláře magistrátu je zase zabezpečení organizační, informační, právní a materiální podpory pro činnost volených orgánů města a jejich představitelů i magistrátu města. Tento odbor také zajišťuje komunikaci města a magistrátu s veřejností a dalšími subjekty, zajišťuje agendu zahraničních vztahů města a zabezpečuje plnění činností krizového řízení magistrátu. 


Nataša Hradní
oddělení vnějších vztahů