Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nápady obyvatel Pardubic mohou přispět k rozvoji města

29.2.2008 | Všichni obyvatelé Pardubic mohou nyní svými nápady přispět k rozvoji města. Magistrát v těchto dnech sbírá náměty na akce, které by přispěly ke zkrášlení či zlepšení kvality života ve středu města, nebo v sídlištích Dukla a Višňovka. Dobré nápady budou zapracovány do integrovaných plánů rozvoje těchto dvou území. Prostřednictvím integrovaných plánů budou moci Pardubice ze strukturálních fondů Evropské unie čerpat prostředky na realizaci jednotlivých akcí.

„Magistrát již integrované plány zpracovává. Určitě však nejsme vševědoucí. Proto se obracíme na širokou veřejnost. Bylo by škoda nevyužít dobrých nápadů,“ řekl náměstek primátora Jan Kislinger. Návrhy se mohou týkat nejrůznějších oblastí, od revitalizace a rekonstrukce parků či řešení dopravy včetně parkování, přes projekty v oblasti kultury a cestovního ruchu, až třeba po projekty týkající se volnočasových  a mimoškolních aktivit.
 
Město v tuto chvíli sbírá skutečně pouze náměty na to, co by se mohlo na vymezeném území v nejbližších letech změnit. Svými návrhy mohou kromě jednotlivců samozřejmě přispět k rozvoji města i podnikatelské subjekty, neziskové organice a další instituce.Stačí zaslat jen stručný popis navrhované akce. Až v dalším kole chce vyzvat veřejnost k předkládání konkrétních projektových záměrů.
 
Hranice území Střed města tvoří ulice Sladkovského, křižovatka se Sukovou třídou, areál letního stadionu, Tyršovy sady, břeh Labe za Tyršovými sady za soutok Labe a Chrudimky (park na soutoku), břeh Chrudimky až k parku u Matičního jezera a park Vinice za železniční tratí, Plavecký areál, podchod na Karlovinu, sídliště Karlovina, Jindřišská ulice, Pasáž a Třída Míru. Území sídliště Dukla je dáno hranicemi ulice S.K. Neumanna, Pod Břízkami, Demokratické mládeže, kpt. Nálepky, lesopark na Dukle podél komunikace I/37, Teplého, Pražská, Milheimova, Jana Palacha a železniční trtí mezi ulicemi Jana Palacha a S. K. Neumanna.
 
Nápady mohou občané města zasílat na magistrát do 28. března 2008, nebo je uložit na podatelnách magistrátu na Pernštýnském náměstí či náměstí Republiky. Obálka by měla být označena nápisem Integrovaný plán rozvoje města — 1. kolo veřejné výzvy. Náměty lze podat také elektronicky na adrese databaze@mmp.cz, nebo je možno využít stávající databázi projektových záměrů na internetových stránkách města. Veškeré informace k prvnímu kolu veřejné výzvy, včetně podrobného vymezení obou území, a další informace k integrovaným plánům, jsou k dispozici na internetových stránkách města www.pardubice.eu.
 
Nataša Hradní
oddělení vnějších vztahů