Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Náměstek Řehounek: Není to o tom, že bych odmítal splnit usnesení zastupitelstva

22.12.2016 | Musím reagovat na kritiku opozice, která mě na posledním zasedání Zastupitelstva města Pardubic nařkla, že neplním jeho usnesení týkající se převodu pozemků v oblasti zvané Červeňák. V budoucnu by v této lokalitě měla být vybudována propojka z Višňovky do Pardubiček.

náměstek Řehounek

V místech, kde má být nová silnice postavena, se nacházejí různě velké pozemky. V současné době je ukončeno jejich geometrické oddělení od části, po které by silnice měla vést. Pozemky pod propojkou tak dostaly nová parcelní čísla, nyní zbývá dořešit s Ministerstvem obrany ČR finální verzi smlouvy o jejich bezúplatném převodu, se kterým ministerstvo souhlasí. Konečná podoba smlouvy bude předložena Zastupitelstvu města Pardubic pravděpodobně hned na jednání v lednu roku 2017.

V březnu 2016 mě zastupitelstvo pověřilo, abych zažádal také o zbývající pozemky kolem propojky. Opozice mě nařkla, že neplním usnesení zastupitelstva, jelikož jsem o zbývající pozemky nepožádal. Ze strany ministerstva však zazněl požadavek, abychom společně nejprve dotáhli do konečné verze smlouvu o bezúplatném převodu pozemků. Až po jejím zanesení do katastru nemovitostí budeme mít k dispozici oficiální nové výměry původních pozemků, od kterých byla oddělena část určená k výstavbě propojky. Teprve na základě těchto údajů pak můžeme poslat novou žádost o převod zbývajících pozemků.

Na minulém zasedání zastupitelstva navíc zaznělo, že Pardubice o převod pozemků nikdy nepožádaly. V roce 2011 bylo již jednou zažádáno o všechny pozemky, bezúspěšně. Následně v roce 2012 minulé vedení města zažádalo o část pozemků v této lokalitě, tyto pozemky byly již tehdy vytipovány s ohledem na vybudování tolik skloňovaného dopravního propojení mezi Višňovkou a Pardubičkami. Reakcí Ministerstva obrany byla tehdy nabídka na odkup za zhruba 43,8 milionů korun. My jdeme proto cestou postupnou, abychom se vyvarovali podobnému výsledku, jako v roce 2012.

 

Jan Řehounek

náměstek primátora