Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Náměstek Bílek: pronájem Ideonu je pro město velmi nevýhodný

1.3.2011 | Zastupitelé města se v březnu vrátí k otázce problematického dlouhodobého pronájmu Ideonu společnosti PVV. Rada města zastupitelům doporučí prodej objektu stávajícímu nájemci. Společnost má Ideon pronajatý do roku 2093. Nájemné, které městu platí, ale na údržbu objektu nestačí.

„Nájemní smlouva je pro město nevýhodná. Jako majitelé bychom se o svůj majetek měli řádně starat. Pokud si Ideon ponecháme, budeme do něj muset v následujících pěti až sedmi letech investovat minimálně 30 milionů korun. A to jen do nutných oprav. Z nájemného získáme možná desetinu těchto nákladů,“ řekl náměstek primátorky Martin Bílek.

 

Zastupitelům rada předloží k posouzení tři možné varianty řešení. Kromě prodeje, který rada města preferuje, je možno zachovat stávající stav, kdy má firma dlouhodobě pronajaty také pozemky okolo Ideonu. Město by s ní pak muselo jednat o vyjmutí části pozemků, které potřebuje na rozšíření pláže u plaveckého areálu, z nájemní smlouvy. Třetí možností je podání žaloby na určení existence či neexistence nájemního vztahu na dobu neurčitou, to je však řešení velmi zdlouhavé, které by město nezbavilo povinnosti o majetek se starat.

 

Rada města navrhuje Ideon prodat společnosti PVV za 18,4 miliony korun. Cena je dána předkupním právem v nájemní smlouvě, kterou město v roce 1997 se společností uzavřelo. „Dnes by cena byla určitě vyšší, ale smlouvu prakticky nelze vypovědět. Jednal jsem s majitelem firmy o podmínkách za jakých by byl ochoten od nájemní smlouvy odstoupit, ale jsou pro město neakceptovatelné,“ řekl náměstek Bílek. „Dokazují, že uzavřená smlouva byla pro město od samého počátku nevýhodná,“ dodal. Rada města si proto vyžádala na své příští jednání analýzu vzniku nevýhodné nájemní smlouvy i možných právních důsledků.

 

V případě prodeje Ideonu požaduje Petr Vašíček jen odprodej pozemků nezbytně nutných pro jeho provoz, městu se tedy „uvolní“ pozemky, které potřebuje pro PaP. „V kupní smlouvě také ošetříme zachování provozu společenského sálu po určitou dobu, nicméně si nemyslím, že by pan Vašíček v situaci, kdy ve městě jiný podobný sál pro konání plesů a podobných akcí není, chtěl měnit svůj podnikatelský záměr,“ konstatoval Bílek.

 

Nataša Hradní

oddělení vnějších vztahů