Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Na modernizaci Dukly a Višňovky jsou připraveny další miliony

9.5.2011 | Sídliště Dukla a Višňovka mohou získat na regeneraci veřejných prostranství dalších 25 milionů korun z prostředků Evropské unie. Tuto částku je možné rozdělit v rámci nedávno vyhlášené 8. výzvy z Integrovaného plánu rozvoje města pro toto území. Do začátku července mohou žádat majitelé bytových domů také o další dotace na jejich modernizaci. K rozdělení je připraveno sedm milionů korun.

 „Prostřednictvím IPRM sídliště Dukla a Višňovka lze čerpat prostředky z kapitoly směřující ke zlepšení prostředí a zkvalitnění života na problémových sídlištích. Tyto peníze musejí směřovat do revitalizace veřejných prostranství nebo do regenerace bytových domů. V současné době jsou otevřeny výzvy pro obě oblasti,“ řekla manažerka integrovaného plánu Petra Harišová.

 

Dotací na regeneraci veřejných prostranství je možno využít na úpravy veřejných prostor sídliště, například obnovu či výsadbu veřejné zeleně, na parkové úpravy, budování či modernizaci nekomerčních volně přístupných rekreačních ploch včetně dětských hřišť a podobně. Na Dukle a na Višňovce byly zatím dokončeny dva takovéto projekty v celkové hodnotě převyšující 43 miliony korun. Díky nim se k nepoznání proměnily vnitrobloky i další veřejná prostranství.

 

Vedle dotací na regeneraci veřejných prostranství mohou v rámci IPRM Dukla a Višňovka získat podporu z evropských fondů i vlastníci bytových domů. Pro nedávno otevřenou 7. výzvu je vyčleněno sedm milionů korun. Tyto prostředky mohou být využity na modernizaci bytových domů, například jejich zateplení, rekonstrukci společných prostor včetně střech, modernizaci či rekonstrukci technického vybavení domů a podobně.

 

Informace o podmínkách poskytnutí dotací, způsobu podání žádosti a podobně jsou zveřejněny na elektronické adrese http://www.mmp.cz/mesto/iprm/dukla-a-visnovka.html. Na webu https://www.eu-zadost.cz je zveřejněn elektronický formulář žádosti, včetně návodu jak jej vyplnit. Vyplněné žádosti o dotace na regeneraci veřejných prostranství (s příslušnými přílohami) přijímá do 6. června 2011 17:00 podatelna v přízemí budovy magistrátu na Pernštýnském náměstí. Termín podání žádostí o dotace na regeneraci bytových domů je 4. července 12:00.

 

Pardubice mohou na revitalizaci dvou poválečných sídlišť do roku 2015 čerpat  prostřednictvím IPRM cca 266 milionů korun. Dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) mohou získat projekty na obnovu  veřejných prostranství (85 procent způsobilých nákladů z ERDF), tak regeneraci bytových domů (40 procent způsobilých nákladů z ERDF + SR). Zhruba 166 miliony na proměnu přispěje ERDF a SR, o zbývající část nákladů 100 milionů se podělí město (cca 20 mil.Kč) a vlastníci bytových domů (80 mil. Kč).

 

Nataša Hradní

tiskový úsek