Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Na Dukle ani na Višňovce se nežebrá

16.5.2016 | Pardubice novelizovaly vyhlášku o veřejném pořádku. Novela začne platit 18. května. Jednou z novinek v ní zakotvených je zákaz žebrání i konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích v sídlištích Dukla a Višňovka a jejich blízkém okolí, například u nákupního centra v ulici S. K. Neumana.

zákaz alkoholu

Novela také mimo jiné zakazuje vstup psů na další dětská hřiště či omezuje volný pohyb psů v nově zrekonstruovaných parcích, zejména ale obsahuje aktualizované mapy se znázorněním lokalit, v nichž se vyhláškou stanovené činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, zakazují nebo v nichž se naopak takovéto činnosti, které jsou jinak na území statutárního města Pardubice zakázány, povolují.

 Zákaz žebrání se dosud v Pardubicích vztahoval pouze na střed města, pátý městský obvod však navrhl jeho rozšíření na své území, neboť zde často skupinky místních obyvatel vymáhají na ulici peníze na kolemjdoucích, zejména seniorech. Situace došla tak daleko, že i rodiče školáků, zejména ze ZŠ Gorkého, řeší, kudy mají jejich děti chodit do školy, aby se nemusely s těmito skupinami setkávat.  Podobné důvody vedly obvod i k zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích.

Vyhláška o veřejném pořádku také nově upravuje pohyb psů ve městě. Změny se týkají zejména nově zrekonstruovaných Tyršových sadů, parku Na Špici a dukelského lesíka. V celých Tyršových sadech platí zákaz volného pobíhání psů, kterým je mimo to zcela zapovězen vstup do tzv. Relax parku. Podobná pravidla platí v parku Na Špici, i zde je nutné mít psa pouze na vodítku a nevodit jej na hřiště či sportoviště.  V Lesoparku Dukla, v jehož části bylo možno před rekonstrukcí nechat psy volně pobíhat, je nyní volné venčení také zakázáno. Tyto i několik dalších drobnějších změn spíše technického charakteru jsou promítnuty do map, které jsou součástí nové vyhlášky.

Novela vyhlášky vedle příloh vymezujících dětská hřiště a sportoviště, na nichž platí zákaz vstupu psů a stanovujících prostory pro volné pobíhání psů ve městě, obsahuje také přílohy vymezující plochy veřejné zeleně, na kterých se zakazuje jízda a stání motorových vozidel, plochy dětských hřišť a sportovišť se zákazem kouření, plochy veřejných prostranství se zákazem konzumace alkoholu i žebrání a také přílohu vymezující území městského obvodu I, na němž je zakázáno užívání a provozování zábavní pyrotechniky.

 

Nataša Hradní
tiskový úsek