Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

MŠ na Pospíšilově náměstí

19.11.2008 | MŠ Pospíšilovo nám. 1692, Pardubice CZ.1.02/3.2.00/08.01388

Operační program životního prostředí

Dne 10.11.2008 Statutární město Pardubice zahájilo fyzickou realizaci projektu „MŠ Pospíšilovo nám. 1692, Pardubice“, jehož cílem je snížení spotřeby energie v daném objektu a nastavení optimálního ekonomického a ekologického hospodaření s energií.

 

V rámci projektu souviseného s EA budou realizována následující opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy:

1) Výměna stávajících otvorových výplní s celkovou hodnotou součinitele prostupu tepla U<=1,2 W/m2K.

2) Oprava obvodového pláště budov a jeho zateplení zateplovacím systémem tl. 120 mm. S ohledem na požární hledisko bude obvodový plášť místně zateplen deskami z tuhé minerální vlny tl. 120 mm.

3) Zateplení ploché střechy - deskami z EPS polystyrenu tl. 200 mm s asfaltovými pásy na povrchu.

 
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Předpokládané náklady na realizaci úsporných energetických opatření byly vyčísleny na 10 474 982,- Kč (celkové náklady projektu 14 318 338,- Kč), přičemž město má možnost získat 85% způsobilých výdajů z FS (max. však 5488 015,- Kč) a 5% způsobilých výdajů z SFŽP (max. však 322 824,- Kč).