Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Poplatek za odpad pokryje jeho likvidaci ze tří čtvrtin

8.1.2020 | Pardubice, podobně jako řada jiných měst, letos zvýší poplatek občanů za likvidaci odpadů. Neměnil se víc než deset let, přestože stoupá objem likvidovaných odpadů i komfort služeb, které obyvatelé Pardubic v tomto směru mají.

odpady

V letošním roce zaplatí obyvatelé Pardubic za likvidaci odpadů na poplatku 650 korun, tedy o 150 korun více než doposud. Dalších zhruba 17 milionů, tedy 152 korun na občana, půjde na tyto služby z městského rozpočtu.

Obyvatelé krajského města ročně vyprodukují více než 15 tisíc tun směsného odpadu a dalších téměř 7000 tun odpadu vytříděného. Celkem přijde sběr a likvidace odpadů v Pardubicích v roce 2020 téměř na 74 miliony korun. Od obyvatel vybere město na poplatku asi 57 milionů, které pokryjí 77 procent veškerých nákladů. Zbytek, 17 milionů korun, bude uhrazen z městského rozpočtu.

Poplatky za sběr a likvidaci komunálního odpadu se v Pardubicích prakticky nezvyšovaly 14 let. Náklady na odpadové hospodářství ale během doby vzrostly z původních cca 45,5 milionů na současných 73,7 milionu. Mimo jiné i proto, že se zvyšuje komfort služeb ve městě. Například z původních 921 kontejnerů na separovaný odpad je jich v současné době po městě rozmístěno 1480 a počet výsypů se zvýšil o více než 50 procent na 96.527 za rok. „K sedmi separačním dvorům přibyly dva nové, přibývají také komodity, které mohou obyvatelé Pardubic třídit. Vedle tradičního odděleného sběru plastů, papíru, skla a podobně město například zavedlo oddělený sběr elektroodpadu, bioodpadu ze zahrad a nejnověji také jedlých olejů. Zhruba třetina odpadů, které obyvatelé města vyprodukují, se tak vrací k opětovnému využití,“ konstatoval primátor Pardubic Martin Charvát.

Místní poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu mají povinnost zaplatit všichni občané starší šesti let s trvalým bydlištěm ve městě, včetně cizinců, do 30. dubna 2020. Vyhláška města, která výši poplatku stanoví, obsahuje i výčet osob, které jsou od této povinnosti osvobozeny. Poplatek lze uhradit již nyní bankovním převodem na stejné číslo účtu a se stejným variabilním symbolem jako v loňském roce, hotově v pokladně úřadu městského obvody či pokladně magistrátu na náměstí Republiky, nebo složenkou, kterou budou rozesílat jednotlivé městské obvody až do konce dubna těm, kteří poplatek dosud neuhradili.

 

Tiskový úsek