Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Město učinilo další krok ke stabilizaci spolku

31.1.2012 | Zastupitelé města Pardubice učinili v pondělí další krok ke stabilizaci společnosti Dostihový spolek. Ztotožnili se s návrhem rady města a schválili, aby 4,2 milionu korun, které odsouhlasili v prosinci jako dotaci Dostihovému spolku, bylo společnosti poskytnuto formou příplatku k základnímu kapitálu. Zatímco dotace byla účelově vázána výhradně na úhradu dlužného nájemného, příplatek k základnímu kapitálu umožní spolku splatit pohledávky dalších subjektů.

dostihy-vp.jpg

       „Primárním cílem je v prvním pololetí  letošního roku firmu finančně stabilizovat a eliminovat případná rizika insolvenčního řízení. Nechceme, aby měl spolek závazky po splatnosti např. vůči majitelům vítězných koní. Chceme dosáhnout toho, aby výhry měli na účtech v tom roce, ve kterém se dostih koná a nikoliv s několikaměsíčním zpoždění, jak tomu bylo bohužel v minulých letech,“ řekla primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková.

     Příplatek není navýšením základního kapitálu. Na rozdíl od dotace je aktivní pohledávkou, kterou město může získat v případě kladného hospodářského výsledku společnosti zpět.

     Další krok se stabilizaci nyní musí učinit valná hromada Dostihového spolku, která je svolána na 7. března. Měla by schválit návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti o cca tři miliony korun formou úpisu  nových akcií a tím splnit podmínku danou zastupiteli pro poskytnutí příplatku od města Pardubice. Zvýšením základního kapitálu zastupitelé podmínili také souhlas s tím, aby se město stalo v letošním roce obchodním partnerem Dostihového spolku a nakoupilo u něj reklamní služby za 1,5 milionu korun.

 

Nataša Hradní

tiskový úsek