Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Město provedlo kontrolu azbestu v mateřských a základních škol

14.2.2012 | Magistrát města Pardubic provedl na začátku tohoto roku rozsáhlou kontrolu všech mateřských a základních škol na možný výskyt azbestu. Kontrola prokázala přítomnost azbestu ve stavebních materiálech ve dvou mateřských a třech základních školách.

100-5146.jpg

„Musíme ale všechny rodiče uklidnit. V žádném zjištěném případě není ohroženo zdraví a bezpečnost dětí ani učitelů. Ve třech zařízeních, MŠ Češkova, ZŠ Závodu Míru a ZŠ Erno Košťála, byl azbest zjištěn v konstrukcích odpadů. Odpady jsou ve všech případech zapláštěné a zakryté. Rozhodně se nepředpokládá, že by mělo dojít k manipulaci s odpady formou řezání nebo vrtání a tím i k uvolnění azbestu do ovzduší,“ vysvětluje náměstek primátorky Martin Bílek.

Stavební úpravy si vyžádá zjištění azbestu ve vnějším opláštění části budovy ZŠ Studánka. „Ještě v tomto roce by zde mělo dojít k výměně venkovního opláštění. Přítomnost azbestu ve stavebních materiálech, na základě dřívějších stavebních úprav, předpokládáme i v MŠ Raisova. Jeho výskyt ovšem bude ještě muset být v dalším kroku prověřen sondou,“ říká vedoucí oddělení investic a technické správy Jan Chvojka.

Průzkum možnosti výskytu azbestu v konstrukcích provedl pardubický Magistrát na základě informací médií z konce minulého roku, kdy byl azbest zjištěný v některých školských zařízeních v České republice. 

Miroslav Janovský
tiskový úsek