Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Město podpoří Preventivně informační centrum

2.1.2018 | Krajské ředitelství policie Pardubického kraje otevře ve městě nové Preventivně informační centrum. Veřejnost se zde formou přednášek bude moci seznámit například s tím, jak nebezpečná může být virtuální komunikace či jak se chovat v krizových situacích. Město na výstavbu a vybavení centra navíc uvolní z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti částku ve výši 150 000 korun.

znak v dlažbě 2

„Dar ve výši 150 000 korun je určen na spolufinancování nákladů spojených s vybavením přednáškové místnosti v areálu Krajského ředitelství policie Pardubického kraje. Pomůže tak pokrýt náklady na nákup nábytku včetně vitrín, podlahových krytin, zatemňovacích rolet, počítačové a audiovizuální techniky. Jsme dohodnuti s policií, že bude aktivně nabízet preventivní programy pro žáky našich základních škol, ale i pro seniory," popisuje využití daru náměstek primátora zodpovědný za sociální politiku Jakub Rychtecký.

Nově vzniklé centrum bude sloužit k realizaci preventivních aktivit vedoucích k předcházení jevů sociálně patologického charakteru. „Zástupci z řad Policie ČR zde budou zdarma pořádat přednášky zejména pro veřejnost z Pardubic. Přednášky budou určeny jak mládeži a seniorům, tak dalším specifickým skupinám, například řidičům nebo cyklistům, chatařům, obchodníkům a dalším,“ doplňuje primátor Pardubic Martin Charvát.

Centrum o kapacitě maximálně 30 osob na jednu přednášku bude otevřeno každý pracovní den od 8:00 do 15:00 hodin. „Přednášky budou tematicky rozděleny podle cílových skupin. Probírána bude například problematika bezpečnosti silničního provozu, trestní odpovědnosti, nebezpečí virtuální komunikace, šikana, trestná činnost páchaná na seniorech či chování v krizových situacích. Otevřením centra se nabízí další možnosti přiblížení naší práce veřejnosti. Plánujeme stálé expozice a také časově omezené výstavy zapůjčené z kriminalistického ústavu. Nápadů máme mnoho a velmi se těšíme na jejich realizaci,“ dodává Hana Kaizarová, krajská koordinátorka prevence kriminality z Krajského ředitelství policie Pardubického kraje.

 

Tiskový úsek