Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Město podalo podnět k prověření hospodaření MRFP

16.11.2011 | Primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková podala podnět Okresnímu státnímu zastupitelství v Pardubicích na prověření hospodaření v akciové společnosti Městský rozvojový fond Pardubice.

pasáž

Rozhodla se tak na základě skutečností uvedených v Auditu společností MRFP, který vypracovala firma FINAPP group a který obdržela 20. října 2011 od předsedy představenstva společnosti MRFP a od ředitele této společnosti. Tento materiál pokládá za více než závažný. „Policie musí potvrdit, zda opravdu došlo k porušení zákona a zda došlo k tak závažnému porušení zákona, že je třeba ho aplikovat i na konkrétní osoby,“ vysvětluje primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková.

Z auditu společnosti MRFP například vyplývá, že se tato společnosti opakovaně dopustila porušování zákona při zadávání veřejných zakázek. V takovém případě bylo zákonnou povinností primátorky podat podnět k prošetření této záležitosti. Stalo se tak 10. listopadu 2011 předáním věci Okresnímu státnímu zastupitelství v Pardubicích. Jeden ze zjištěných problémů se týká rekonstrukce Machoňovy pasáže. Podle auditu porušil rozvojový fond při veřejné soutěži hned několik pravidel.

Nejen audit společnosti poukazuje na to, že kauzy v poslední době spojované s MRFP jsou často zapříčiňovány nekoncepčními řešeními a absencí jasné dlouhodobé vize. Rada města proto uložila představenstvu MRFP, aby vypracovalo dlouhodobou strategii společnosti s jasně definovanými cíli a posláními a tuto koncepci rozpracovalo do soustavy střednědobých a ročních plánů tak, aby tento materiál mohl být návodem k řízení společnosti a současně i nástrojem kontroly ze strany valné hromady i orgánů města.

Miroslav Janovský
tiskový úsek