Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Město plánuje přeměnu okolí Domu hudby

10.5.2018 | Bezpečnější, komfortnější a s větším množstvím parkovacích míst. Taková by měla být budoucí podoba okolí pardubického Domu hudby. Město má již vypracovanou koncepční studii, jejíž součástí je jednak zhodnocení současného stavu, jednak možné využití veřejného prostoru či úpravy týkající se parkování, odstavování kol, osvětlení nebo zeleně.

Okolí Domu hudby

Zhotovená koncepční studie navrhuje například rozšířit parkoviště před Domem hudby, pročistit stávající prostor zejména mezi Domem hudby a Střední školou potravinářství a služeb a řeší i problematiku osvětlení. „Prostor kolem Domu hudby považujeme za velmi cenné území s vysokým pobytovým potenciálem. Studie tak navrhuje doplnit okolí budovy, zejména v prostoru mezi Domem hudby a potravinářskou školou, o místa k sezení či pořádání menších venkovních vystoupení a doplněno by mělo být i stromořadí v ulici Na Hrádku a na Sukově třídě,“ informuje náměstkyně primátora zodpovědná za investice a územní plánování Helena Dvořáčková. Dodává, že návrh bude následně podkladem pro budoucí projekt na revitalizaci tohoto území včetně ulice Na Hrádku.

Dalším z cílů studie bylo zmapovat stání v současném stavu, přičemž stávající počet parkovacích míst by mohl být navýšen až o 41 stání – v prostoru před Domem hudby o 26 míst, v ulici Na Hrádku pak o 15 míst. Změnit by se však mohla také velikost parkoviště i jeho průjezdnost. „Šikmá a podélná stání u Domu hudby a v ulici Na Hrádku by nově nahradilo stání kolmé. Díky rozšíření parkoviště před budovou by navíc bylo možné vytvořit zde také odstavné místo pro autobusy, které by tak mohly bez problémů zastavovat přímo před vchodem do Domu hudby, návštěvníci by navíc měli dostatek místa jak pro výstup či nástup, tak i pro manipulaci se zavazadly. Automobily budou na parkoviště i nadále vjíždět z ulice Na Hrádku, oproti stávajícímu stavu zde však přibude ještě jeden výjezd na konci parkoviště, ovšem pouze s možností odbočení doprava, tedy směrem k náměstí Republiky,“ doplňuje náměstkyně s tím, že záměr revitalizace okolí Domu hudby budou schvalovat zastupitelé města na jednom ze svých příštích jednání.

Pardubice chtějí revitalizací okolí Domu hudby navázat na modernizaci budovy samotné. „Pardubický kraj jako vlastník Domu hudby nechal již v minulém roce zpracovat u architektů Třeštíka a Teplého studii úprav společenské části Domu hudby a nyní nás čeká detailní projekt. V rozpočtu máme na úpravy vyčleněno 33 milionů korun. Plánujeme vylepšit uživatelské prostředí pro návštěvníky i vystupující, vybavit sály novou technikou, ale také vyměnit dožilé rozvody,“ uvádí Roman Línek, první náměstek hejtmana Pardubického kraje. „Druhým projektem spolufinancovaným z evropských fondů bude architektonicky citlivé zateplení celé budovy, to vše v horizontu dvou, maximálně tří let,“ dodává náměstek Línek.

 

Tiskový úsek