Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Město Pardubice koordinuje své stavební aktivity se SŽDC

19.12.2018 | Pardubický zastupitel a místopředseda Správní rady Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Martin Kolovratník svolal tento týden koordinační schůzku zástupců SŽDC a vedení města Pardubic reprezentované Martinem Charvátem a jeho náměstky Petrem Kvašem a Helenou Dvořáčkovou. Za SŽDC byli přítomni ředitel Stavební správy východ Miroslav Bocák a ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové Lubor Hrubeš. Díky vzájemné informovanosti mohou zástupci města i SŽDC efektivněji koordinovat průběh připravovaných stavebních aktivit a minimalizovat tak omezení na obyvatele města a cestující.

nádraží Pardubice

Největší investiční akcí SŽDC v Pardubicích bude „Modernizace  železničního uzlu Pardubice“. „Počítáme s tím, že náklady by se měly vyšplhat na 4,05 miliardy korun. Stavební práce začnou v prosinci 2019 a trvat by měly do června 2022. Součástí této investiční akce bude i dlouho připravovaná lávka propojující nádraží se sídlištěm Dukla. Lávka spojí již zrekonstruovaný prostor před nádražní budovou a projektovaný terminál B pro veřejnou autobusovou dopravu a současně dojde k propojení s projektovaným terminálem C-Jih a budoucím parkovacím domem,“ říká pardubický primátor Martin Charvát a dodává:  „Záměrem města Pardubice je využít výluk v průběhu modernizace železničního uzlu k provedení stavebních prací na rekonstrukci železničního nadjezdu v ulici Kyjevská. Byla dohodnuta úzká vzájemní komunikaci při přípravě obou staveb.“

Na modernizaci železničního uzlu úzce naváže další investiční akce SŽDC. „V lednu 2021 začne rekonstrukce pardubického hlavního nádraží a skončit by měla trvat do konce roku 2024. Předpokládáme, že náklady na tuto akci se vyšplhají na  900 milionů korun. Cena zahrnuje i náklady na rekonstrukci výškové budovy, na které již byla zahájena přestavba prostorů pro organizační útvary generálního ředitelství SŽDC,“ říká pardubický zastupitel Martin Kolovratník a dodává: „Jako zástupci města Pardubice se musíme zabývat i tím, jak rekonstrukce výpravní budovy a modernizace železničního uzlu zasáhne obyvatele a ovlivní jejich každodenní život.“

Železniční dopravu mezi Pardubicemi a Hradcem Králové zrychlí dokončení zdvoukolejnění trati v úseku Pardubice-Rosice-Stéblová. „Odhadované náklady na dokončení tohoto projektu dosahují sumy 2,07 miliardy korun. Jedná se o adekvátní cenu za to, že zrychlíme cestu vlakem z Pardubic do Hradce Králové na 12 minut. Výstavba začne v březnu 2022 a dokončena by měla být nejpozději do listopadu 2024,“ říká Martin Kolovratník.

Tématem schůzka byl rovněž stav příprav bezúvraťového železničního spojení mezi Hradcem Králové, Pardubicemi a Chrudimí. „SŽDC v současné době se zpracovává aktualizaci studie proveditelnosti, která bude obsahovat varianty trasování včetně jejich ekonomického vyhodnocení. Aktualizace bude dokončena v průběhu roku 2019 a bude projednána se samosprávami dotčených měst a obci,“ komentuje Lubor Hrubeš, ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové.

Po projednání již připravovaných investičních akcí byly diskutovány technické možnosti bezpečnějšího řešení železničního přejezdu na ulici Dašická. „Dohodli jsme se, že město Pardubice a SŽDC se budou touto problematikou zabývat a bude zařazena na program dalšího setkání. O výsledku jednání budeme veřejnost co nejdříve informovat. Dnes jsme se rovněž shodli, že podobné koordinační schůzky jsou prospěšné a budeme v nich pokračovat. Další proběhne v první polovině měsíce června  2019,“ uzavírá primátor Martin Charvát.