Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Město opět přiděluje dotace do sociálních služeb mezi prvními

1.3.2018 | Pardubice letos rozdělí dotace do sociálních a zdravotních služeb mezi prvními v republice. Částka navíc dosahuje historického maxima. Radní a zastupitelé města rozhodli o podpoře 88 projektů ve výši přes 18 milionů korun vyčleněných z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti.

město - letecký

„Víme, že pro poskytovatele je vždy na začátku roku obtížné zajistit financování služeb, než přijdou peníze od státu. Jsem rád a musím za to poděkovat komisi, která hodnotila projekty, že letos vyplácíme dotace opět mezi prvními. Přestože nechceme přebírat úlohu státu, tak jsme v koeficientu pro výpočty dotací zohlednili i nařízení vlády o navýšení mezd sociálních pracovníků z loňského roku. Věřím, že to alespoň symbolicky pracovníci pocítí. Přes 16,6 milionu korun jsme uvolnili mezi poskytovatele takzvaných registrovaných sociálních služeb, kteří pečují o seniory, lidi se zdravotním nebo sociálním handicapem a rodiny s dětmi na území našeho města,“ shrnuje náměstek primátora zodpovědný za sociální politiku a zdravotnictví Jakub Rychtecký.

Významná část dotací je určena do služeb sociální prevence, které mají za cíl zabránit vzniku nepříznivé sociální situace, do níž by se klient mohl dostat například z důvodu zhoršení zdravotního stavu. „Přes 3,2 milionu korun jsme například uvolnili na sociální rehabilitaci, jejímž cílem je dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob. Na sociálně aktivizační služby jde necelých 1,7 milionu korun,“ informuje náměstek primátora. Z oblasti služeb sociální péče největší objem prostředků ve výši 1,7 milionu korun putuje do služeb osobní asistence a necelých 1,5 milionu korun je určeno na zajištění pečovatelské služby. Město však finančně podpořilo také odlehčovací služby, terénní programy, denní stacionáře, nízkoprahová centra pro mládež nebo sociálně-terapeutické dílny. Podpory se dočkaly i navazující neregistrované sociální a zdravotní služby, tam radní a zastupitelé schválili dotace v celkové výši přes 1,5 milionu korun.

 

Tiskový úsek