Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Město opakuje NE spalovně v Rybitví

3.12.2013 | Rada města dnes deklarovala trvající odpor města proti umístění spalovny nebezpečného a ostatního odpadu v Rybitví. Reagovala tak na odvolání společnosti AVE CZ proti rozhodnutí Krajského úřadu Pardubice, kterým zamítl žádost společnosti o vydání integrovaného povolení na rekonstrukci a provoz spalovny.

1.Spalovna Rybitví

„Jako účastníci územního řízení jsme písemně vyjádřili svůj nesouhlas s odvoláním AVE CZ. Na našem stanovisku se během pěti let, co trvá spor o existenci či neexistenci spalovny v Rybitví nic nezměnilo,“ řekl náměstek primátorky František Brendl.

 Pardubice se již proti přestavbě staré nefunkční spalovny VCHZ na spalovnu nebezpečného a ostatního odpadu ohradily již mnohokrát. Společnost AVE se však svého záměru nevzdává ani poté, co byl její záměr odmítnut veškerými správními orgány, včetně ministerstva životního prostředí.  „Řízení ve věci vydání integrovaného povolení probíhá již téměř rok a půl a proto jsme toho názoru, že společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. měla dostatečně dlouhou lhůtu k doplnění všech podkladů požadovaných krajským úřadem pro vydání integrovaného povolení. Statutární město Pardubice je přesvědčeno, že uvažovaný záměr je tak výrazným potenciálním zdrojem zatížení okolního prostředí, že by jeho umístění mělo být podloženo ověřeným souladem s územním plánem obce a vzhledem ke svému významu by mělo být upraveno i zásadami územního rozvoje příslušného kraje,“ stojí ve vyjádření města, adresovaném krajskému úřadu. 

Projekt společnosti AVE na zprovoznění spalovny nebezpečného odpadu v katastru obce Rybitví, jen pár desítek metrů od obytných domů a tři kilometry od Pardubic, vyvolal na Pardubicku pozdvižení již v roce 2009. Petici proti spalovně tehdy podepsalo téměř 50.000 lidí, na projednání projektu, pro který musela radnice zajistit ČEZ arénu, tehdy přišlo přes sedm tisíc lidí. „Nemyslím si, že nyní by to bylo jiné. Zprovoznění spalovny, to nepředstavuje pouze další zatížení našeho již tak dost zatíženého regionu emisemi škodlivých látek, ale také velký nárůst automobilové dopravy,“ konstatoval náměstek.

Spalovna, která je v současné době odstavena, byla součástí BČOV v areálu chemičky Synthesia, kde měla likvidovat hlavně kaly vznikající v čistírně odpadních vod. V roce 2004 byl její provoz, kvůli překračování emisních limitů, zastaven. O dva roky později koupila spalovnu od chemičky rakousko-česká společnost AVE CZ, která ji chce modernizovat a spalovat v ní ročně desetitisíce tun nebezpečných odpadů. Proti tomu opakovaně protestují Pardubice společně s okolními obcemi i sdružením Stop spalovně.

Nataša Hradní
tiskový úsek