Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Město nezvýší cenu za likvidaci odpadů, doplatí miliony

23.12.2015 | Obyvatelé Pardubic zaplatí v příštím roce za popelnice stejně jako letos 500 korun. Shodli se na tom zastupitelé města. Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu v krajském městě tak zůstává sedmým rokem na stejné úrovni. Město rozdíl mezi platbou od obyvatel a skutečnými náklady, který činí víc než 29 milionů korun, pokrývá z městského rozpočtu.

odpady

„Zastupitelé rozhodli, že město bude i nadále likvidaci odpadů dotovat. Chceme tak občany motivovat ke třídění odpadu a tím ke snižování množství skládkovaného odpadu. Nejde o malé částky z rozpočtu města, ale je to investice do životního prostředí, do budoucnosti našich dětí. Pardubice patří mezi pětici českých měst s nejvyšším podílem recyklovaného materiálu a máme zájem, aby tomu tak bylo i nadále,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát.

Obyvatelé Pardubic přispějí na likvidaci odpadů v příštím roce 43,5 miliony korun. Jen likvidace směsného komunálního odpadu, tedy odpadků, které vyhazujeme do černých kontejnerů, ale přijde ročně na téměř 41 milionů korun. Dalších 32 milionů bude podle zkušeností z minulých let stát separovaný sběr odpadu, provoz separačních dvorů, úklid kontejnerových stanovišť, výsyp odpadkových košů a podobně.

„Na základě výsledků minulých let předpokládáme, že město Pardubice v roce 2016 vynaloží na odpadové hospodářství téměř 73 miliony korun. Od občanů na poplatcích bychom teoreticky měli vybrat zhruba 60 procent této částky, tedy zhruba 43,5 milionu korun. Ve skutečnosti to bude méně, neboť některé skupiny, například děti do šesti let věku, cizinci s krátkodobým a přechodným pobytem či lidé v ústavech sociální péče jsou od poplatku osvobozeny,“ řekl první náměstek primátora zodpovědný za ekonomiku města i životní prostředí Jiří Rozinek.

V průměru pardubičtí občané vyprodukují denně netříděný komunální odpad, jehož svoz a likvidace přijde na víc než 110 tisíc korun. Na související činnosti, například provoz separačních dvorů, úklid kontejnerových stanovišť, třídění, likvidaci nebezpečného odpadu a podobně město denně vynaloží dalších 87,5 tisíce korun. Od občanů však na poplatcích vybere málo přes 119 tisíc korun. Denně tedy dotuje likvidaci odpadů v Pardubicích více než 78 tisíc korunami.

Byť se náklady na odpadové hospodářství v důsledku širší škály služeb v posledních letech zvýšily, místní poplatek zůstává prakticky stejný. Město tímto způsobem motivuje své obyvatele k separaci odpadů. „Většina našich obyvatel se k životnímu prostředí chová zodpovědně. Díky tomu, ale také díky ekologické výchově dětí od útlého věku, u nás v posledních letech nestoupá množství odpadu vyváženého na skládky, ale naopak odpadu tříděného. Jsme jedním ze čtveřice českých měst, která recyklují téměř polovinu komunálního odpadu ročně,“ konstatoval náměstek Rozinek.

Pokud by město nemělo na likvidaci odpadů doplácet, musel by každý z jeho obyvatel zaplatit ročně 794 korun. Přitom má podle odborné studie nakládání s komunálním odpadem odpadové hospodářství na vysokém standardu a má předpoklady dosáhnout maximalizace odděleného shromažďování odpadů a tím jeho opětovného využití.

 

Nataša Hradní
tiskový úsek