Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Město je ohroženo smogem, byl vyhlášen signál upozornění

14.11.2011 | Znečištění ovzduší v Pardubicích dosáhlo hranice, kdy je vyhlašován tzv. signál upozornění. Občané města o tom byli a jsou informováni městským rozhlasem a prostřednictvím radničního webu. Zde jsou jim také k dispozici základní doporučení, jak se za daného stavu chovat. Upozornění na možný výskyt smogové situace také zaznělo v prostředcích MHD.

Mlha ve městě

Signál upozornění je vyhlašován ve chvíli, kdy obsah polétavých částic ve vzduchu činí více než 100 mikrogramů na m3, a to v klouzavém hodinovém průměru za posledních 24 hodin. „Signál upozornění nestanovuje žádné povinnosti nebo omezení, lidem je pouze doporučováno, jak se chovat. Nemocní a starší lidé a děti by měli omezit pohyb po městě, všeobecně je doporučováno vyvarovat se větší fyzické zátěže a lidé by neměli topit nekvalitním topivem, které by stav ovzduší ještě zhoršovalo,“ říká vedoucí krizového oddělení magistrátu Jiří Kyncl. „Všechny tyto informace občané najdou na radničním webu, v rámci zavedených postupů už jsme také informovali všechny školní a předškolní zařízení ve městě a městské obvody. Upozornění bude znovu hlášeno také v městském rozhlase a v prostředcích MHD. A stejně budeme postupovat v případě jakýchkoliv nových zpráv,“ dodal Kyncl.

Pokud by obsah částic ve vzduchu přesáhl 150 µg/m3, nastal by tzv. signál regulace. V tomto režimu už by např. továrny byly nuceny omezovat svůj provoz. V případě Pardubic by však určitá opatření musela přijmout pouze společnost Synthesia, která topí uhlím. Paramo, které až donedávna topilo kapalným palivem, už topí pouze zemním plynem. V Pardubicích jsou ovšem hlavním problémem automobily, které se na znečištění vzduchu podílejí více než z 50 procent.

„Novela zákona o ochraně ovzduší, která by umožňovala zakázat vjezd aut do určitých částí města, ještě není v platnosti, a i potom pro nás bude její využití dost problematické. Předpokládá totiž, že řidičům budou k dispozici adekvátní objízdné trasy, k čemuž nemáme dopravní podmínky. Znovu tak bolestně narážíme na neexistenci obchvatů města,“ vyzvedla hlavní důvod znečištění vzduchu v Pardubicích primátorka Štěpánka Fraňková. „Chtěla bych za dané situace apelovat na všechny řidiče, aby důkladně zvážili, zda musí do ulic skutečně vyrazit osobním automobilem. Skoro každý z nás má malé děti, starší rodiče, příbuzné nebo přátele, těm všem pomůže, pokud auto zůstane nějaký čas v garáži. Systém naší hromadné dopravy, ať už jde o trasy nebo jízdní řády, pokrývá celé město i okolí. Veřejná doprava je tak téměř stoprocentní alternativou pro ty, kdo vyslyší naši výzvu a rozhodnou se kvalitu vzduchu alespoň pro tentokrát nezhoršovat,“ vzkázala občanům města primátorka.

Informace o stavu ovzduší ve městě i pokyny, jak se za daného stavu chovat, jsou k dispozici na webových stránkách města http://www.pardubice.eu/dulezite-informace/vystraha-meteo-smog.html. Prostřednictvím internetu i rozhlasu budou lidé informováni i v případě, že se situace zhorší a bude vyhlášen signál regulace. Prognózy hydrometeorologů zatím nejsou příliš příznivé. Větrné počasí, které by mělo pomoci pročištění vzduchu, zřejmě přijde až koncem týdne.

 

Ondřej Tušl
tiskový mluvčí